Illikvida placeringar

Teamet ansvarar för VER:s illikvida placeringar. Placeringar har gjorts i fastighets-, private equity- infrastruktur- och private credit-fonder samt i vissa direkta onoterade bolag och illikvida lån. I VER:s allokering hör en del av dessa placeringar till ränteplaceringar, en del till aktieplaceringar och en del till övriga placeringar.

Teamet leds av placeringsdirektör Maarit Säynevirta, som ansvarar för en del av private equity- och private credit -fonderna.

Senior portföljförvaltare Johannes Edgren ansvarar för fastighetsplaceringarna.

Portföljvaltare  Tuomas Hämäläinen ansvarar för private equity placeringarna.

Portföljvaltare Sara Tanner ansvarar för private equity placeringarna.

Portföljvaltare Antti Kiiski ansvarar för infrastrukturplaceringarna.