Noterade aktieplaceringar

VER:s noterade aktieplaceringar är spridda över hela världen och görs delvis som direkta placeringar i olika börsbolags aktier och delvis som fondplaceringar. Direkta aktieplaceringar görs främst i nordiska börsbolag medan fondplaceringar är den huvudsakliga placeringskategorin för de övriga geografiska områdena.

Teamet leds av aktieplaceringsdirektör Jan Lundberg.

Senior portföljförvaltare Esa Artimo ansvarar för finländska direkta aktieplaceringar.

Senior portföljförvaltare Niklas Rosenqvist ansvarar för placeringar i andra nordiska aktier.

Senior portföljförvaltare Kai Ylikangas ansvarar i sin tur för placeringar i börsnoterade fonder (ETF) och andra aktiefonder.