Kontaktuppgifter

Besökadress: Mikaelsgatan 15 A 6. vån. 00100 Helsingfors, Finland

Postadress: Mikaelsgatan 15 A 6. vån. 00100 Helsingfors, Finland

Statens Pensionsfonds registratorskontor:

Postadress: Mikaelsgatan 15 A 6 vån. 00100 Helsingfors

E-post: kirjaamo(at)ver.fi

E-post: förnamn.efternamn(at)ver.fi

 

Telefon- och faxnummer
Telefonväxel   +358 295 201 200
Telefax   +358 295 201 250
     
Verkställande direktör Timo Viherkenttä +358 295 201 210

VD-sekreterare, administrativ chef

Mira Forsell +358 295 201 219
     
Strategisk analys och riskhantering
Portföljanalytiker Sara Tanner (tjl)
Kvantitativ portföljförvaltare Juho Tiri +358 295 201 226
 
Administration
Juridisk direktör Tiina Tarma +358 295 201 224
Ekonomichef Tommi Lehto +358 295 201 236
Jurist Loviisa Härö +358 295 201 245
Middle office -chef Jaana Kero +358 295 201 234
Administrativ chef Mira Forsell +358 295 201 219
Placeringsassistent Musse Habbaba +358 295 201 218
Placeringsassistent Minna Kuusisto +358 295 201 231
Ekonomiassistent Sandra Suomi +358 295 201 211
     
Ränteplaceringar    
Ränteplaceringsdirektör Mikko Räsänen +358 295 201 212
Biträdande direktör Antti Huotari +358 295 201 217
Portföljförvaltare Simo Matilainen +358 295 201 223
Portföljförvaltare Ilkka Rinne +358 295 201 243
     
Aktieplaceringar    
Aktieplaceringsdirektör Jan Lundberg +358 295 201 214
Senior portföljförvaltare Esa Artimo +358 295 201 216
Senior portföljförvaltare Niklas Rosenqvist +358 295 201 215
Senior portföljförvaltare Kai Ylikangas +358 295 201 213
     
Positionsförvaltning
Placeringsdirektör Sami Lahtinen +358 295 201 225
Senior portföljförvaltare Antti Vartiainen +358 295 201 230
Portföljförvaltare Jukka-Pekka Poutanen +358 295 201 229
     
Illikvida placeringar
Placeringsdirektör Maarit Säynevirta +358 295 201 227
Senior portföljförvaltare Johannes Edgren +358 295 201 240

Portföljförvaltare,
specialist i hållbara investeringar

Jussi Häkkinen +358 295 201 239

 

En avgift på 1,00 €/sida tas av begärda dokument som papperskopia eller utskrift.

 

Obs! Keva ansvarar för förfrågningar och rådgivning om statliga och kommunala pensioner (Kevas pensionsrådgivning, tfn 020 614 2837, https://www.keva.fi/sv/).