Statens Pensionsfond i Finland

Statens Pensionsfond i Finland (VER) grundades 1989 i syfte att jämna ut statens pensionsutgifter. VER ansvarar för placeringen av statens pensionsmedel och hjälper staten att förbereda sig för finansieringen av framtida pensioner. I egenskap av långsiktig placerare satsar. VER på hög yrkeskompetens och ett ansvarsfull verksamhetssätt. VER verkar som en del av ett fonderande pensionssystem.

6,4 %

VER:s genomsnittlig årsavkastning för femårsperioden (1.1.201831.12.2023)

5,4 %

VER:s genomsnittliga årsavkastning för tioårsperioden (1.1.201331.12.2023)

5,4 %

VER:s genomsnittliga årsavkastning 1.1.2001–31.12.2023

Läs mer
Avkastningen på VER:s placeringar var 7,7 procent till verkligt värde år 2023. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 6,4 procent för de fem senaste åren och 5,4 procent för de tio senaste åren.VER:s placeringsportfölj hade i slutet av 2023 ett marknadsvärde på 22,8 miljarder euro.

VER:s blogg

11-11-2020 8.22
30-10-2020 13.51

22,8

VER:s placeringsportföljens marknadsvärde var 22,8 miljarder euro i 31.12.2023.