Statens Pensionsfond i Finland

Statens Pensionsfond i Finland (VER) grundades 1990 i syfte att jämna ut statens pensionsutgifter. VER ansvarar för placeringen av statens pensionsmedel och hjälper staten att förbereda sig för finansieringen av framtida pensioner. I egenskap av långsiktig placerare satsar. VER på hög yrkeskompetens och ett etiskt verksamhetssätt. VER verkar som en del av ett fonderande pensionssystem.

 

4,4%

VER:s genomsnittlig årsavkastning för femårsperioden (1.1.2014 - 31.12.2018)

 

6,4%

VER:s genomsnittliga årsavkastning för tioårsperioden (1.1.2009 - 31.12.2018)

 

5,1%

VER:s genomsnittliga årsavkastning 1.1.2001 – 31.12.2018

 

Läs mer
Avkastningen på Statens Pensionsfonds placeringar var -3,4 procent till verkligt värde år 2018. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 4,4 procent för de fem senaste åren och 6,4 procent för de tio senaste åren.

18,5

VER:s placeringsportföljens marknadsvärde var 18,5 miljarder euro i 31.12.2018

Strategi

Statens Pensionsfonds styrelse har i juni 2016 beslutat om fondens strategi, där man preciserar VER:s måluppställning och anger vilka verksamhetsprinciper som bör iakttas för att målen ska uppnås.

LÄS MER