Statens Pensionsfond i Finland

Statens Pensionsfond i Finland (VER) grundades 1990 i syfte att jämna ut statens pensionsutgifter. VER ansvarar för placeringen av statens pensionsmedel och hjälper staten att förbereda sig för finansieringen av framtida pensioner. I egenskap av långsiktig placerare satsar. VER på hög yrkeskompetens och ett etiskt verksamhetssätt. VER verkar som en del av ett fonderande pensionssystem.

 

5,4 %

VER:s genomsnittlig årsavkastning för femårsperioden (1.1.201631.12.2020)

5,5 %

VER:s genomsnittliga årsavkastning för tioårsperioden (1.1.201131.12.2020)

5,5 %

VER:s genomsnittliga årsavkastning 1.1.2001–31.12.2020

Läs mer
Avkastningen på Statens Pensionsfonds placeringar var 4,0 procent till verkligt värde år 2020. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 5,4 procent för de fem senaste åren och 5,5 procent för de tio senaste åren.

VER 30 år

Det har gått 30 år sedan Statens pensionsfond (VER) grundades. VER:s uppgift är att förbereda sig på statens pensionsutgifter och jämna ut kostnaderna som pensionsutgifterna ger upphov till. De medel som VER förvaltar uppgår till cirka 20 miljarder euro.

Historia 

1990

VER inleder sin verksamhet i anslutning till Statskontoret.

1991-1992

Pensionsavgifterna för statens arbetsgivare och arbetstagare överförs till VER.

2000-2003

Placeringsverksamheten i sin nuvarande form inleds och en egen organisation bildas för fonden.

2013

Medlen som överförs från VER till staten överstiger pensionsavgiftsintäkterna.

2020

VER har producerat mervärde till staten för över 8 miljarder euro.

VER:s blogg

11-11-2020 8.22
30-10-2020 13.51
30-10-2020 14.48
Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 254 miljoner euro den 31 augusti 2020 och 204 miljoner euro den 30 september 2020.
13-08-2020 15.27
Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 343 miljoner euro den 30 juni 2020 och 319 miljoner euro den 31 juli 2020. VER har placerat i mer än 20 företags företagscertifikat. Antalet företagscertifikat som erbjöds minskade betydligt under sommaren.
10-06-2020 12.27
Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 402 miljoner euro 31.5.2020. VER har placerat i 27 företags företagscertifikat.

21,0

VER:s placeringsportföljens marknadsvärde var 21,0 miljarder euro i 31.12.2020.