Statens Pensionsfond i Finland

Statens Pensionsfond i Finland (VER) grundades 1989 i syfte att jämna ut statens pensionsutgifter. VER ansvarar för placeringen av statens pensionsmedel och hjälper staten att förbereda sig för finansieringen av framtida pensioner. I egenskap av långsiktig placerare satsar. VER på hög yrkeskompetens och ett ansvarsfull verksamhetssätt. VER verkar som en del av ett fonderande pensionssystem.

4,1 %

VER:s genomsnittlig årsavkastning för femårsperioden (1.1.201831.12.2022)

5,3 %

VER:s genomsnittliga årsavkastning för tioårsperioden (1.1.201331.12.2022)

5,3 %

VER:s genomsnittliga årsavkastning 1.1.2001–31.12.2022

Läs mer
Avkastningen på VER:s placeringar var -6,8 procent till verkligt värde år 2022. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 4,1 procent för de fem senaste åren och 5,3 procent för de tio senaste åren. VER:s placeringsportfölj hade i slutet av 2022 ett marknadsvärde på 21,6 miljarder euro.

VER:s blogg

11-11-2020 8.22
30-10-2020 13.51

21,6

VER:s placeringsportföljens marknadsvärde var 21,6 miljarder euro i 31.12.2022.