Statens Pensionsfond i Finland

Statens Pensionsfond i Finland (VER) grundades 1990 i syfte att jämna ut statens pensionsutgifter. VER ansvarar för placeringen av statens pensionsmedel och hjälper staten att förbereda sig för finansieringen av framtida pensioner. I egenskap av långsiktig placerare satsar. VER på hög yrkeskompetens och ett etiskt verksamhetssätt. VER verkar som en del av ett fonderande pensionssystem.

 

7,1 %

VER:s genomsnittlig årsavkastning för femårsperioden (1.7.201630.6.2021)

6,5 %

VER:s genomsnittliga årsavkastning för tioårsperioden (1.7.201130.6.2021)

5,8 %

VER:s genomsnittliga årsavkastning 1.1.2001–30.6.2021

Läs mer
Värdet på VER:s placeringstillgångar den 30 juni 2021 var 22,7 miljarder euro. Avkastningen på placeringarna var 9,3 procent till verkligt värde under årets första kvartal.

VER:s blogg

11-11-2020 8.22
30-10-2020 13.51
30-10-2020 14.48
Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 254 miljoner euro den 31 augusti 2020 och 204 miljoner euro den 30 september 2020.
13-08-2020 15.27
Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 343 miljoner euro den 30 juni 2020 och 319 miljoner euro den 31 juli 2020. VER har placerat i mer än 20 företags företagscertifikat. Antalet företagscertifikat som erbjöds minskade betydligt under sommaren.
10-06-2020 12.27
Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 402 miljoner euro 31.5.2020. VER har placerat i 27 företags företagscertifikat.

22,7

VER:s placeringsportföljens marknadsvärde var 22,7 miljarder euro i 30.6.2021.