Statens Pensionsfond i Finland

Statens Pensionsfond i Finland (VER) grundades 1990 i syfte att jämna ut statens pensionsutgifter. VER ansvarar för placeringen av statens pensionsmedel och hjälper staten att förbereda sig för finansieringen av framtida pensioner. I egenskap av långsiktig placerare satsar. VER på hög yrkeskompetens och ett etiskt verksamhetssätt. VER verkar som en del av ett fonderande pensionssystem.

 

6,0%

VER:s genomsnittlig årsavkastning för femårsperioden (1.10.2013 - 30.9.2018)

 

6,3%

VER:s genomsnittliga årsavkastning för tioårsperioden (1.10.2008 - 30.9.2018)

 

5,5%

VER:s genomsnittliga årsavkastning 1.1.2001 – 30.9.2018

 

Läs mer
27.11.2018 13.31
VERs telefonnummer ändrar den 4 december 2018. Början av telefonnnumren ändras till +358 295 201 2(XX). De personliga undernumnren (de två sista numrena) kvarstår oförändrade. Det nya numret till växeln är +358 295 201 200 och nya fax numret är +358 295 201 250.
Värdet på VER:s placeringstillgångar den 30 juni 2018 var 19,7 miljarder euro. Avkastningen på placeringarna var till verkligt värde 2,0 procent under årets två första kvartal och 1,5 procent under det tredje kvartalet. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.10.2013–30.9.2018) var 6,0 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 6,3 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan början av 2001, har medelavkastningen v

19,7

VER:s placeringsportföljens marknadsvärde var 19,7 miljarder euro i 30.9.2018

Strategi

Statens Pensionsfonds styrelse har i juni 2016 beslutat om fondens strategi, där man preciserar VER:s måluppställning och anger vilka verksamhetsprinciper som bör iakttas för att målen ska uppnås.

LÄS MER