Statens Pensionsfond i Finland

Statens Pensionsfond i Finland (VER) grundades 1989 i syfte att jämna ut statens pensionsutgifter. VER ansvarar för placeringen av statens pensionsmedel och hjälper staten att förbereda sig för finansieringen av framtida pensioner. I egenskap av långsiktig placerare satsar. VER på hög yrkeskompetens och ett etiskt verksamhetssätt. VER verkar som en del av ett fonderande pensionssystem.

6,6 %

VER:s genomsnittlig årsavkastning för femårsperioden (1.10.201630.9.2021)

7,2 %

VER:s genomsnittliga årsavkastning för tioårsperioden (1.10.201130.9.2021)

5,8 %

VER:s genomsnittliga årsavkastning 1.1.2001–30.9.2021

Läs mer
Värdet på VER:s placeringstillgångar den 30 september 2021 var 22,9 miljarder euro. Avkastningen på placeringarna var 10,6 procent till verkligt värde under årets tre första kvartal. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.10.2016–30.9.2021) var 6,6 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 7,2 procent.

VER:s blogg

11-11-2020 8.22
30-10-2020 13.51
30-10-2020 14.48
Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 254 miljoner euro den 31 augusti 2020 och 204 miljoner euro den 30 september 2020.
13-08-2020 15.27
Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 343 miljoner euro den 30 juni 2020 och 319 miljoner euro den 31 juli 2020. VER har placerat i mer än 20 företags företagscertifikat. Antalet företagscertifikat som erbjöds minskade betydligt under sommaren.
10-06-2020 12.27
Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 402 miljoner euro 31.5.2020. VER har placerat i 27 företags företagscertifikat.

22,9

VER:s placeringsportföljens marknadsvärde var 22,9 miljarder euro i 30.9.2021.