Statens Pensionsfond i Finland

Statens Pensionsfond i Finland (VER) grundades 1989 i syfte att jämna ut statens pensionsutgifter. VER ansvarar för placeringen av statens pensionsmedel och hjälper staten att förbereda sig för finansieringen av framtida pensioner. I egenskap av långsiktig placerare satsar. VER på hög yrkeskompetens och ett etiskt verksamhetssätt. VER verkar som en del av ett fonderande pensionssystem.

5,6 %

VER:s genomsnittlig årsavkastning för femårsperioden (1.4.201731.3.2022)

6,3 %

VER:s genomsnittliga årsavkastning för tioårsperioden (1.4.201231.3.2022)

5,7 %

VER:s genomsnittliga årsavkastning 1.1.2001–31.3.2022

Läs mer
Värdet på VER:s placeringstillgångar den 31 mars 2022 var 22,8 miljarder euro. Avkastningen på placeringarna var -3,0 procent till verkligt värde under årets första kvartal.

VER:s blogg

11-11-2020 8.22
30-10-2020 13.51
28-02-2022 13.34
Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringar till marknadsvärde var 14,6 procent år 2021 (4,0 procent år 2020). Den reala avkastningen var 10,8 procent (3,8 procent).
30-10-2020 14.48
Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 254 miljoner euro den 31 augusti 2020 och 204 miljoner euro den 30 september 2020.
13-08-2020 15.27
Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 343 miljoner euro den 30 juni 2020 och 319 miljoner euro den 31 juli 2020. VER har placerat i mer än 20 företags företagscertifikat. Antalet företagscertifikat som erbjöds minskade betydligt under sommaren.

22,8

VER:s placeringsportföljens marknadsvärde var 22,8 miljarder euro i 31.3.2022.