Ledningsgruppen

TIMO LÖYTTYNIEMI
Verkställande direktör

f. 1961, EVD

Timo Löyttyniemi jory

MAARIT SÄYNEVIRTA
Placeringsdirektör, Illikvida placeringar

f. 1963, PM
Maarit Säynevirta jory
JAN LUNDBERG
Aktieplaceringsdirektör

f. 1976, EM
Jan Lundberg jory
MIKKO RÄSÄNEN
Räntelaceringsdirektör

f. 1970, EM
Mikko Räsänen jory

SAMI LAHTINEN
Placeringsdirektör, Positionsförvaltning

f. 1976, EMSami Lahtinen jory

TIINA TARMA
Direktör för juridiska ärenden

f. 1962, JKTiina Tarma jory