Ledningsgruppen

TIMO LÖYTTYNIEMI
Verkställande direktör

f. 1961, EVD
  MAARIT SÄYNEVIRTA
Placeringsdirektör, Illikvida placeringar

f. 1963, PM
 
JAN LUNDBERG
Aktieplaceringsdirektör

f. 1976, EM
 
  MIKKO RÄSÄNEN
Räntelaceringsdirektör

f. 1970, EM
 

SAMI LAHTINEN
Placeringsdirektör, Positionsförvaltning

f. 1976, EM

 

 

  TIINA TARMA
Direktör för juridiska ärenden

f. 1962, JK