Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahaston tehtävä on valtion eläkemenoihin varautuminen sekä eläkemenojen tasaaminen. VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Pitkäaikaisena sijoittajana VERin toiminnassa korostuvat korkea ammattitaito ja vastuullinen toimintatapa. VER toimii osana rahastoivaa eläkejärjestelmää.

4,7 %

VERin sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.4.201831.3.2023)

5,2 %

VERin sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.4.201331.3.2023)

5,3 %

VERin sijoitusten keskimääräinen vuosituotto 1.1.2001–31.3.2023

Lue lisää
VERin sijoitusomaisuuden arvo 31.3.2023 oli 21,9 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta oli 2,2 prosenttia.

21,9

VERin sijoitussalkun arvo oli 21,9 miljardia euroa 31.3.2023.

VERin blogi

16.5.2023 11.13
29.3.2023 11.33

Meillä VERissä

Laki valtion eläkerahastosta

Tarkennettu VER-laki astui voimaan 8.4.2022.

Lue lisää