Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahasto perustettiin vuonna 1990 tasaamaan valtion eläkemenoja. VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Pitkäaikaisena sijoittajana VERin toiminnassa korostuvat korkea ammattitaito ja eettinen toimintatapa. VER toimii osana rahastoivaa eläkejärjestelmää.

5,4 %

VERin sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.4.2014 - 31.3.2019)

 

7,4 %

VERin sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.4.2009 - 31.3.2019)

 

5,4 %

VERin sijoitusten keskimääräinen vuosituotto 1.1.2001 – 31.3.2019

 

Lue lisää

VERissä päin -blogi

VERin sijoitusomaisuuden arvo 31.3.2019 oli 19,5 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta oli 6,6 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.4.2014–31.3.2019) keskimääräinen nimellistuotto oli 5,4 ja viimeisten kymmenen vuoden 7,4 prosenttia vuodessa. Nykymuotoisen toiminnan ajalta, vuoden 2001 alusta, keskimääräinen tuotto on ollut 5,4 prosenttia.
Valtion Eläkerahasto on yhdessä Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon ja Eläkevakuutusyhtiö Veritaksen kanssa omistajana uudessa Exilion Tuuli Ky -yhtiössä, joka sijoittaa tuulivoimaan ja uusiutuvaan energiaan. Yhtiö omistaa kolme Suomessa toimivaa tuulivoimapuistoa ja etsii aktiivisesti uusia tuulivoima- ja uusiutuvan energian sijoituskohteita Suomesta.

Meillä VERissä

19,5

VERin sijoitussalkun arvo oli 19,5 miljardia euroa 31.3.2019.

Strategia

Valtion Eläkerahaston hallitus on kesäkuussa 2016 päättänyt rahaston strategiasta, jossa täsmennetään VERin tavoitteenasettelua ja linjataan toimintaperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää