Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahaston tehtävä on valtion eläkemenoihin varautuminen sekä eläkemenojen tasaaminen. VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Pitkäaikaisena sijoittajana VERin toiminnassa korostuvat korkea ammattitaito ja vastuullinen toimintatapa. VER toimii osana rahastoivaa eläkejärjestelmää.

6,4 %

VERin sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.1.201831.12.2023)

5,4 %

VERin sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.1.201331.12.2023)

5,4 %

VERin sijoitusten keskimääräinen vuosituotto 1.1.2001–31.12.2023

Lue lisää

Ajankohtaista

VERin tilinpäätöstiedote vuodelta 2023 on julkaistu 16.2.2024.

VERin sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuodelta 2023 oli 7,7 prosenttia. Keskimääräinen nimellistuotto viideltä viime vuodelta oli 6,4 prosenttia ja kymmeneltä vuodelta 5,4 prosenttia. VERin sijoitussalkku oli vuoden 2023 lopussa markkina-arvoltaan 22,8 miljardia euroa.

22,8

VERin sijoitussalkun arvo oli 22,8 miljardia euroa 31.12.2023.

VERin blogi

Meillä VERissä

Laki valtion eläkerahastosta

Tarkennettu VER-laki astui voimaan 8.4.2022.

Lue lisää