Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahasto perustettiin vuonna 1990 tasaamaan valtion eläkemenoja. VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Pitkäaikaisena sijoittajana VERin toiminnassa korostuvat korkea ammattitaito ja eettinen toimintatapa. VER toimii osana rahastoivaa eläkejärjestelmää.

4,4 %

VERin sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.1.2014 - 31.12.2018)

 

6,4 %

VERin sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.1.2009 - 31.12.2018)

 

5,1 %

VERin sijoitusten keskimääräinen vuosituotto 1.1.2001 – 31.12.2018

 

Lue lisää
Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuodelta 2018 oli -3,4 prosenttia. Keskimääräinen nimellistuotto viideltä viime vuodelta oli 4,4 prosenttia ja kymmeneltä vuodelta 6,4 prosenttia.

VERissä päin -blogi

Meillä VERissä

18,5

VERin sijoitussalkun arvo oli 18,5 miljardia euroa 31.12.2018.

Strategia

Valtion Eläkerahaston hallitus on kesäkuussa 2016 päättänyt rahaston strategiasta, jossa täsmennetään VERin tavoitteenasettelua ja linjataan toimintaperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää