Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahasto perustettiin vuonna 1990 tasaamaan valtion eläkemenoja. VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Pitkäaikaisena sijoittajana VERin toiminnassa korostuvat korkea ammattitaito ja eettinen toimintatapa. VER toimii osana rahastoivaa eläkejärjestelmää.

1,3 %

VERin sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.4.201531.3.2020)

 

4,2 %

VERin sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.4.201031.3.2020)

 

4,7 %

VERin sijoitusten keskimääräinen vuosituotto 1.1.2001–31.3.2020

 

Lue lisää
VERin sijoitusomaisuuden arvo 31.3.2020 oli 17,9 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta oli -12,6 prosenttia.

VERin blogi

29.5.2020 15.03

Uutiset

10.6.2020 12.27
VERin yritystodistuksiin sijoitettu määrä oli 402 miljoonaa euroa 31.5.2020. Sijoitukset on tehty 27 yrityksen yritystodistuksiin.
9.4.2020 10.38
VERin yritystodistuksiin sijoitettu määrä oli 280 miljoonaa euroa 31.3.2020 ja 311 miljoonaa euroa 8.4.2020. Sijoitukset on tehty 25 yrityksen yritystodistuksiin.
19.3.2020 15.29
Valtion Eläkerahasto (VER) on käynnistänyt lisäsijoitukset yritystodistusmarkkinoille. Yritystodistusten määrää lisätään enintään miljardiin euroon markkinatilanteesta riippuen. Sijoitukset suunnataan jatkossakin vähäisen luottoriskin omaavien yhtiöiden velkapapereihin ja ne tehdään markkinaehtoisesti.
28.2.2020 11.54
Valtion Eläkerahaston sijoitusten markkina-arvoinen tuotto vuonna 2019 oli 13,8 pro­sent­tia (-3,4 prosenttia vuonna 2018). Reaalituotoksi muodostui 12,8 prosenttia (-4,5 prosenttia).

Meillä VERissä

17,9

VERin sijoitussalkun arvo oli 17,9 miljardia euroa 31.3.2020.

Strategia

Valtion Eläkerahaston hallitus on kesäkuussa 2016 päättänyt rahaston strategiasta, jossa täsmennetään VERin tavoitteenasettelua ja linjataan toimintaperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää