Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahasto perustettiin vuonna 1990 tasaamaan valtion eläkemenoja. VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Pitkäaikaisena sijoittajana VERin toiminnassa korostuvat korkea ammattitaito ja eettinen toimintatapa. VER toimii osana rahastoivaa eläkejärjestelmää.

4,8 %

VERin sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.10.201530.9.2020)

5,1 %

VERin sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.10.201030.9.2020)

5,2 %

VERin sijoitusten keskimääräinen vuosituotto 1.1.2001–30.9.2020

Lue lisää
VERin sijoitusomaisuuden arvo 30.9.2020 oli 19,8 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta oli -2,5 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.10.2015–30.9.2020) keskimääräinen nimellistuotto oli 4,8 ja viimeisten kymmenen vuoden 5,1 prosenttia vuodessa.

VERin blogi

11.11.2020 8.22
30.10.2020 13.51

Uutiset

3.11.2020 15.05
Valtion Eläkerahaston yhdessä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon ja Eläkevakuutusyhtiö Veritaksen kanssa omistama Exilion Tuuli Ky on hankkinut St1:ltä 11 toiminnassa olevaa tuulivoimapuistoa.

Meillä VERissä

19,8

VERin sijoitussalkun arvo oli 19,8 miljardia euroa 30.9.2020.

Strategia

Valtion Eläkerahaston hallitus on kesäkuussa 2016 päättänyt rahaston strategiasta, jossa täsmennetään VERin tavoitteenasettelua ja linjataan toimintaperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää