Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahasto perustettiin vuonna 1990 tasaamaan valtion eläkemenoja. VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Pitkäaikaisena sijoittajana VERin toiminnassa korostuvat korkea ammattitaito ja eettinen toimintatapa. VER toimii osana rahastoivaa eläkejärjestelmää.

3,4 %

VERin sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.7.201530.6.2020)

 

5,2 %

VERin sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.7.201030.6.2020)

 

5,2 %

VERin sijoitusten keskimääräinen vuosituotto 1.1.2001–30.6.2020

 

Lue lisää
VERin sijoitusomaisuuden arvo 30.6.2020 oli 19,3 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin ensimmäisen puolivuotiskauden ajalta oli -5,1 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.7.2015–30.6.2020) keskimääräinen nimellistuotto oli 3,4 ja viimeisten kymmenen vuoden 5,2 prosenttia vuodessa.

VERin blogi

29.9.2020 11.17
10.8.2020 14.04

Uutiset

13.8.2020 15.27
VERin yritystodistuksiin sijoitettu määrä oli 343 miljoonaa euroa 30.6.2020 ja 319 miljoonaa euroa 31.7.2020. Sijoitukset on tehty reilun 20 yrityksen yritystodistuksiin. Kesän aikana tarjolla olevien yritystodistusten määrä väheni merkittävästi.
10.6.2020 12.27
VERin yritystodistuksiin sijoitettu määrä oli 402 miljoonaa euroa 31.5.2020. Sijoitukset on tehty 27 yrityksen yritystodistuksiin.
9.4.2020 10.38
VERin yritystodistuksiin sijoitettu määrä oli 280 miljoonaa euroa 31.3.2020 ja 311 miljoonaa euroa 8.4.2020. Sijoitukset on tehty 25 yrityksen yritystodistuksiin.
19.3.2020 15.29
Valtion Eläkerahasto (VER) on käynnistänyt lisäsijoitukset yritystodistusmarkkinoille. Yritystodistusten määrää lisätään enintään miljardiin euroon markkinatilanteesta riippuen. Sijoitukset suunnataan jatkossakin vähäisen luottoriskin omaavien yhtiöiden velkapapereihin ja ne tehdään markkinaehtoisesti.

Meillä VERissä

19,3

VERin sijoitussalkun arvo oli 19,3 miljardia euroa 30.6.2020.

Strategia

Valtion Eläkerahaston hallitus on kesäkuussa 2016 päättänyt rahaston strategiasta, jossa täsmennetään VERin tavoitteenasettelua ja linjataan toimintaperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää