Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahasto perustettiin vuonna 1990 tasaamaan valtion eläkemenoja. VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Pitkäaikaisena sijoittajana VERin toiminnassa korostuvat korkea ammattitaito ja eettinen toimintatapa. VER toimii osana rahastoivaa eläkejärjestelmää.

5,4 %

VERin sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.1.201631.12.2020)

5,5 %

VERin sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.1.201131.12.2020)

5,5 %

VERin sijoitusten keskimääräinen vuosituotto 1.1.2001–31.12.2020

Lue lisää
Valtion Eläkerahaston sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuodelta 2020 oli 4,0 prosenttia. Keskimääräinen nimellistuotto viideltä viime vuodelta oli 5,4 prosenttia ja kymmeneltä vuodelta 5,5 prosenttia.

VER 30 vuotta

Valtion eläkerahaston (VER) perustamisesta on kulunut 30 vuotta. VERin tehtävänä on varautua valtion eläkemenoihin sekä tasata niistä aiheutuvia kustannuksia. VERin hallinnoimat varat ovat noin 20 miljardia euroa.

Historia 

1990

VER aloittaa toiminnan Valtiokonttorin yhteydessä.

1991-1992

Valtion työnantajien ja työntekijäiden eläkemaksut säädetään VERiin.

2000-2003

Nykymuotoinen sijoitustoiminta käynnistyy ja rahastolle luodaan oma organisaatio.

2013

Siirto VERistä valtiolle ylittää eläkemaksutulon.

2020

VER on tuottanut lisäarvoa valtiolle yli 8 miljardia euroa.

Lue lisää

VER 30 vuotta


VER toimijana


VERin sijoitustoiminta


VER ja vastuullisuus

Uutiset

3.11.2020 15.05
Valtion Eläkerahaston yhdessä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon ja Eläkevakuutusyhtiö Veritaksen kanssa omistama Exilion Tuuli Ky on hankkinut St1:ltä 11 toiminnassa olevaa tuulivoimapuistoa.

21,0

VERin sijoitussalkun arvo oli 21,0 miljardia euroa 31.12.2020.

VERin blogi

2.3.2021 12.39

Meillä VERissä