Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahaston tehtävä on valtion eläkemenoihin varautuminen sekä eläkemenojen tasaaminen. VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Pitkäaikaisena sijoittajana VERin toiminnassa korostuvat korkea ammattitaito ja vastuullinen toimintatapa. VER toimii osana rahastoivaa eläkejärjestelmää.

4,3 %

VERin sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.10.201830.9.2023)

5,2 %

VERin sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.10.201330.9.2023)

5,2 %

VERin sijoitusten keskimääräinen vuosituotto 1.1.2001–30.9.2023

Lue lisää
VERin sijoitusomaisuuden arvo 30.9.2023 oli 22,0 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta oli 3,2 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.10.2018–30.9.2023) keskimääräinen nimellistuotto oli 4,3 ja viimeisten kymmenen vuoden 5,2 prosenttia vuodessa.

22,0

VERin sijoitussalkun arvo oli 22,0 miljardia euroa 30.9.2023.

Meillä VERissä

Laki valtion eläkerahastosta

Tarkennettu VER-laki astui voimaan 8.4.2022.

Lue lisää