Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahaston tehtävä on valtion eläkemenoihin varautuminen sekä eläkemenojen tasaaminen. VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Pitkäaikaisena sijoittajana VERin toiminnassa korostuvat korkea ammattitaito ja vastuullinen toimintatapa. VER toimii osana rahastoivaa eläkejärjestelmää.

4,1 %

VERin sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.1.201831.12.2022)

5,3 %

VERin sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.1.201331.12.2022)

5,3 %

VERin sijoitusten keskimääräinen vuosituotto 1.1.2001–31.12.2022

Lue lisää
VERin sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuodelta 2022 oli -6,8 prosenttia. Keskimääräinen nimellistuotto viideltä viime vuodelta oli 4,1 prosenttia ja kymmeneltä vuodelta 5,3 prosenttia. VERin sijoitussalkku oli vuoden 2022 lopussa markkina-arvoltaan 21,6 miljardia euroa.

21,6

VERin sijoitussalkun arvo oli 21,6 miljardia euroa 31.12.2022.

VERin blogi

2.2.2023 15.40

Meillä VERissä

Laki valtion eläkerahastosta

Tarkennettu VER-laki astui voimaan 8.4.2022.

Lue lisää