Administration

Hallinto.jpg

Från vänster: Tommi Lehto, Sandra Suomi, Mira Forsell, Tiina Tarma, Musse Habbaba, Minna Kuusisto, Loviisa Härö (tjl)  och Jaana Kero. Paavo Pirttisalo saknas på bilden.


VER:s administrativ team består av nio personer. Teamet ansvarar för allmän administration, juridiska frågor och ekonomisk förvaltning samt stödjande uppgifter för placeringsverksamhet som middle office och samordning av hållbara placeringar. Teamet leds av juridisk direktör Tiina Tarma. Teamets medlemmar är ekonomichef Tommi Lehto, jurist Loviisa Härö (tjl), jurist Paavo Pirttisalo, middle office -chef Jaana Kero, administrativ chef Mira Forsell, placeringsassistent Minna Kuusisto, placeringsassistent Musse Habbaba och ekonomiassistent Sandra Suomi.