Administration

VER:s administrativ team består av tio personer. Teamet ansvarar för allmän administration, juridiska frågor och ekonomisk förvaltning samt stödjande uppgifter för placeringsverksamhet som middle office och samordning av hållbara placeringar. Teamet leds av juridisk direktör Tiina Tarma. Teamets medlemmar är ekonomichef Hanna-Leena Kaisto, senior jurist och hållbarhetsspecialist Loviisa Härö, jurist Paavo Pirttisalo, middle office -chef Jaana Kero (tjl), administrativ chef Mira Forsell, placeringsassistent Minna Kuusisto, placeringsassistent Musse Habbaba, placeringsassistent Erja Elg och ekonomiassistent Sandra Suomi.