VER som arbetsgivare

VER vill vara en respekterad och framgångsrik pensionsplacerare som representerar hög yrkeskunskap och ett ansvarsfullt verksamhetssätt. Vi vill säkerställa att vi har tillgång till en tillräcklig stor och yrkeskunnig personal. Vi rekryterar yrkeskunniga personer som är engagerade i sitt arbete. Som en del av finska staten kan vi erbjuda expertuppgifter som är betydelsefulla för samhället. Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter, en utsiktsplats över placeringsbranschen på det internationella planet samt goda möjligheter att upprätthålla och utveckla yrkesskickligheten.


VER som arbetsgemenskap

Hos oss arbetar 28 personer i fasta tjänsteförhållanden, huvudsakligen inom expertuppgifter. Största delen av våra experter har en högre högskoleexamen, i regel från handelssektorn. Cirka en tredjedel av vår personal är kvinnor och personalens medelålder är 43 år.

Vår arbetsgemenskap är inspirerande, öppen och diskussionsbetonad. Vi förhåller oss positivt till utveckling av VER:s verksamhet och uppmuntrar personalen till ett dynamiskt och innovativt arbetssätt. Vi uppmuntrar och stöder alla anställda att utveckla sin kompetens samt erbjuder goda möjligheter att utveckla yrkeskunskapen genom både externa utbildningsmöjligheter och internt samarbete.

Vi främjar välbefinnandet i arbetet genom att erbjuda lämpliga arbetsförhållanden och redskap. I regel är det också möjligt att arbeta delvis på distans. Vi främjar gemenskapskänslan genom regelbundna gemensamma evenemang inom såväl utbildning som rekreation. Dessutom stöder vi våra anställdas välbefinnande och återhämtning bland annat genom att stöda personalens kultur- och motionshobbyer.

Vi har också tillgång till en omfattande hälsovård och en aktiv arbetarskyddskommitté. I uppföljningen och utvecklingen av välbefinnandet används bland annat undersökningar om välbefinnande i arbetet, resultat- och utvecklingssamtal samt statistik över sjukfrånvaro.

VER har följt upp hur personalen trivs i sitt arbete ända sedan 2001, och arbetstrivseln har så gott som hela tiden varit högre vid VER än hos staten i genomsnitt. Personalomsättningen vid VER har varit låg, vilket visar att personalen trivs hos sin arbetsgivare.