VER som arbetsgivare

Statens Pensionsfond vill vara en respekterad och framgångsrik pensionsplacerare som representerar hög yrkeskunskap och ett etiskt verksamhetssätt. VER vill säkerställa att fonden alltid har tillgång till tillräckligt många yrkeskunniga medarbetare. Även rekryteringen bygger på denna tanke: VER satsar på att anställa yrkesutbildade personer som är engagerade i sitt arbete och som stannar länge i sin tjänst.


Gott arbetsklimat

VER utvecklar hela tiden sin verksamhet och upprätthåller medarbetarnas yrkeskunnighet genom att erbjuda dem utvecklingsmöjligheter och främja arbetshälsan bland annat med hjälp av kulturs- och motionsverksamhet. Medarbetarna får också efter eget val delta i olika evenemang och kurser som stöder deras yrkeskunskap.

Implementeringen av personalstrategin följs upp genom arbetsklimatundersökningar, resultat- och utvecklingssamtal, kartläggningar av personalomsättningen, statistik över sjukfrånvaro och utbildningsdagar samt utvärderingar av verksamhetens resultat.

VER har följt upp hur personalen trivs i sitt arbete alltsedan 2001, och arbetstrivseln har så gott som hela tiden varit högre vid VER än hos staten i genomsnitt. Personalomsättningen vid VER har varit låg, vilket visar att medarbetarna trivs hos sin arbetsgivare.


Utbildade medarbetare satsar på personlig utveckling

Medarbetarna är engagerade i att utveckla sig själva och deltar aktivt i yrkesutbildning. Utbildningen omfattar främst kurser i anslutning till placeringsmarknaden och placeringsinstrumenten samt ledarskapskurser.


Personalsiffror

Fast anställd personal 31.12.2020

Antal anställda 26
Könsfördelning, män/kvinnor 17/9
Män/kvinnor i ledningsuppgifter 4/2
Personalkostnader 3,1 Mn eur
Bonussystemen omfattar Den hela anställda personalen  


VER:s värderingar

VER:s värderingar är yrkesmässighet, etik och öppenhet. Begreppet yrkesmässighet inbegriper våra centrala verksamhetsförutsättningar, dvs. resultatrik verksamhet, kvalitet, gedigen expertis och serviceprincipen. Etik innebär för oss att placeringsverksamheten präglas av jämlikhet, opartiskhet, oberoende och ansvarsfullhet. Principen om öppenhet följer vi för att säkerställa intressenternas förtroende. VER utgör en del av Finlands stat och iakttar således statsförvaltningens värdegrund i sin verksamhet.