Epälikvidit sijoitukset

R1_MG_9923 muokattu.jpg

Vasemmalta: Jussi Häkkinen, Maarit Säynevirta ja Johannes Edgren.


Epälikvidien sijoitusten tiimi vastaa VERin epälikvideistä sijoituksista. Sijoituksia on tehty kiinteistö-, pääoma-, infrastruktuuri- ja private credit -rahastoihin sekä joihinkin suoriin listaamattomiin yhtiöihin ja lainoihin. VERin allokaatiossa osa näistä sijoituksista luetaan korkosijoituksiin, osa osakesijoituksiin ja osa muihin sijoituksiin.

Tiimiä johtaa sijoitusjohtaja Maarit Säynevirta, jonka vastuulla on osa pääoma- ja private credit -rahastoista.

Seniorisalkunhoitaja Johannes Edgren vastaa kiinteistösijoituksista.

Salkunhoitaja Jussi Häkkisen vastuulla on infrastruktuurirahastot sekä osa pääoma- ja private credit -sijoituksista.