Personal

VER_organisation_2019_SE.png

Personal

Verkställande direktör Timo Löyttyniemi
VD-sekreterare, administrativ chef Mira Forsell
Strategisk analys och riskhantering
Strateg Juho Tiri
Administration
Juridisk direktör Tiina Tarma
Senior jurist, hållbarhetsspecialist Loviisa Härö 
Jurist, operativa risker och compliance Paavo Pirttisalo
Jurist Emmi Haataja
Middle office -chef Jaana Kero (LOA)
Ekonomichef Hanna-Leena Kaisto
Administrativ chef Mira Forsell
Assistent Musse Habbaba
Middle Office -specialist Minna Kuusisto (LOA)
Middle Office -specialist Erja Elg
Middle Office -specialist Otto Korhonen
Assistent Mariel Mäkinen
Ränteplaceringar
Ränteplaceringsdirektör Mikko Räsänen
Biträdande direktör Antti Huotari
Senior portföljförvaltare Simo Matilainen
Senior portföljförvaltare Ilkka Rinne
Aktieplaceringar
Aktieplaceringsdirektör Jan Lundberg
Senior portföljförvaltare Esa Artimo
Senior portföljförvaltare Niklas Rosenqvist
Senior portföljförvaltare Kai Ylikangas
Positionsförvaltning
Placeringsdirektör Sami Lahtinen
Portföljförvaltare Hanna Haavanlammi
Portföljförvaltare Jukka-Pekka Poutanen
Illikvida placeringar
Placeringsdirektör Maarit Säynevirta
Senior portföljförvaltare Johannes Edgren
Portföljförvaltare Tuomas Hämäläinen
Portföljförvaltare Antti Kiiski
Portföljförvaltare Sara Tanner