Noteeratut osakesijoitukset

R1_MG_0077 muokattu.jpg

Vasemmalta: Jan Lundberg, Niklas Rosengvist, Kai Ylikangas ja Esa Artimo.


VERin noteeratut osakesijoitukset ovat maailmanlaajuisesti hajautettuja, ja sijoitukset tehdään osin suorina sijoituksina ja osin rahastosijoitusten kautta. Pohjoismaiset sijoitukset hoidetaan pääosin suorina sijoituksina, muiden alueiden sijoitukset rahastojen kautta.

Tiimiä johtaa osakesijoitusjohtaja Jan Lundberg.

Seniorisalkunhoitaja Esa Artimo vastaa suomalaisista suorista osakesijoituksista.

Seniorisalkunhoitaja Niklas Rosenqvist vastaa suorista sijoituksista muihin pohjoismaalaisiin osakkeisiin.

Seniorisalkunhoitaja Kai Ylikankaan vastuulla ovat sijoitukset listattuihin rahastoihin (ETF) sekä muihin osakerahastoihin.