Hallinto

VERin hallintotiimissä työskentelee kymmenen henkilöä. Tiimi vastaa VERin hallinnosta - lakiasioista, taloushallinnon tehtävistä ja yleishallinnosta sekä sijoitustoimintaa tukevista toiminnoista, kuten middle office -tehtävistä ja vastuullisen sijoittamisen koordinoinnista. Tiimiä johtaa lakiasiainjohtaja Tiina Tarma. Tiimissä työskentelee talouspäällikkö Hanna-Leena Kaisto, seniorisijoitusjuristi ja ESG-asiantuntija Loviisa Härö, sijoitusjuristi Paavo Pirttisalo, middle office -päällikkö Jaana Kero (virkavapaalla), hallintopäällikkö Mira Forsell, sijoitusassistentti Minna Kuusisto, sijoitusassistentti Musse Habbaba, sijoitusassistentti Erja Elg ja talousassistentti Sandra Suomi.