Hallinto

VERin hallintotiimissä työskentelee yksitoista henkilöä. Tiimi vastaa VERin hallinnosta - lakiasioista, taloushallinnon tehtävistä ja yleishallinnosta sekä sijoitustoimintaa tukevista toiminnoista, kuten middle office -tehtävistä ja vastuullisen sijoittamisen koordinoinnista. Tiimiä johtaa lakiasiainjohtaja Tiina Tarma. Tiimissä työskentelee talouspäällikkö Hanna-Leena Kaisto, seniorisijoitusjuristi ja ESG-asiantuntija Loviisa Härö, sijoitusjuristi Paavo Pirttisalo, sijoitusjuristi Emmi Haataja, middle office -päällikkö Jaana Kero, hallintopäällikkö Mira Forsell, middle office-asiantuntija Minna Kuusisto, assistentti Musse Habbaba, talousassistentti Sandra Suomi ja vastuullisuusanalyytikko Miika Räisänen.