Positionhallinta

Positionhallinta koostuu sijoituksista hedge-rahastoihin ja systemaattisiin strategioihin sekä eri markkinariskien hallintaan liittyvästä johdannaistoiminnasta. Positionhallinnassa markkinariskejä (esim. valuuttariski)  säädetään johdannaisilla, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin mahdolliseen markkinamuutokseen sekä ei-haluttujen riskien vaikutuksen rajaamisen. Positionhallinnan tehtävänä on parantaa salkun hajautusta ja nopeuttaa taktisten allokaatiomuutosten tekemistä.

Tiimiä johtaa sijoitusjohtaja Sami Lahtinen. Hänen vastuullaan on positionhallinta.

Salkunhoitaja Hanna Haavanlammin vastuulla ovat sijoitukset hedge-rahastoihin.

Salkunhoitaja Jukka-Pekka Poutasen vastuulla ovat johdannaistoiminta ja markkinaraportointi.