VER työnantajana

Valtion Eläkerahaston tavoitteena on olla arvostettu ja menestynyt eläkesijoittaja, jonka työssä korostuvat korkea ammattitaito ja eettinen toimintatapa. VER haluaa varmistaa, että sillä on aina käytettävissään riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Tämä on perusteena myös rekrytoinnissa: VER hakee palvelukseen työhönsä sitoutuneita ammattilaisia, jotka pysyvät palveluksessa pitkään.

Hyvä työilmapiiri

VER kehittää jatkuvasti toimintaansa ja ylläpitää henkilöstönsä ammattitaitoa tarjoamalla kehitysmahdollisuuksia ja edistämällä työhyvinvointia muun muassa tukemalla henkilökunnan kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia.VER tarjoaa työntekijöilleen hyvät mahdollisuudet ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Henkilöstöstrategian toteutumisen seurannassa käytetään hyväksi työtyytyväisyystutkimuksia, tulos- ja kehityskeskusteluja, seuraamalla henkilöstön vaihtuvuutta, sairauspoissaoloja sekä arvioimalla toiminnan tuloksia.

VER on mitannut henkilöstön työtyytyväisyyttä vuodesta 2001 asti ja tyytyväisyys on ollut koko ajan valtion keskiarvon yläpuolella. Henkilökunnan viihtyvyydestä VERin palveluksessa kertoo alhainen vaihtuvuus.

Koulutettu henkilöstö panostaa itsensä kehittämiseen

Henkilökunta on sitoutunut itsensä kehittämiseen ja osallistuu aktiivisesti ammatilliseen koulutukseen. Koulutukset painottuvat lähinnä sijoitusmarkkinoiden ja -instrumenttien osaamiseen sekä johtamiseen.

Henkilöstölukuja

Vakinainen henkilöstö 31.12.2021

Henkilöstön määrä 26
Henkilöstön keski-ikä 43 vuotta
Henkilöstön sukupuolijakauma, miehet/naiset 17/9
Miehet/naiset johtotehtävissä 4/2
Henkilöstökustannukset 3,3 milj.eur
Eri bonusjärjestelmien kattavuus Koko henkilöstö


VERin arvot

VERin arvot ovat ammattimaisuus, vastuullisuus ja avoimuus. Ammattimaisuuteen kuuluvat keskeiset toimintaedellytyksemme tuloksellisuus, laatu, vankka asiantuntemus ja palveluperiaate. Vastuullisuus tarkoittaa meille tasa-arvoa, puolueettomuutta, riippumattomuutta ja vastuullisuutta sijoitustoiminnassa. Avoimuudella varmistamme sidosryhmiemme luottamuksen. Osana Suomen valtiota, VER noudattaa toiminnassaan valtionhallinnon arvoperustetta.