VER työnantajana

VERin tavoitteena on olla arvostettu ja menestynyt eläkesijoittaja, jonka toiminnassa korostuu korkea ammattitaito ja vastuullinen toimintatapa. Haluamme varmistaa, että meillä on käytettävissämme riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Haemme palvelukseemme työhönsä sitoutuneita ammattilaisia. Tarjoamme osana Suomen valtiota yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä asiantuntijatehtäviä. Tarjoamme sijoitusalan näköalapaikalla mielenkiintoisia työtehtäviä kansainvälisessä toimintaympäristössä sekä hyvät mahdollisuudet ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

VER työyhteisönä

Meillä työskentelee 28 henkilöä vakinaisissa virkasuhteissa pääosin asiantuntijatehtävissä. Valtaosa asiantuntijoistamme on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon; tyypillisimmin kaupalliselta alalta. Naisten osuus henkilöstöstä on noin kolmannes, ja henkilöstön keski-ikä on 43 vuotta.

Työyhteisömme on innostava, avoin ja keskusteleva. Suhtaudumme myönteisesti VERin toiminnan kehittämiseen ja kannustamme henkilöstöä dynaamiseen ja innovoivaan työskentelytapaan. Rohkaisemme ja tuemme kaikkia oman osaamisen kehittämisessä sekä tarjoamme hyvät mahdollisuudet ammattitaidon kehittämiseen niin ulkoisella kouluttautumismahdollisuuksilla kuin sisäisellä yhteistyöllä.

Edistämme työhyvinvointia tarjoamalla ajanmukaiset työskentelyolosuhteet ja työvälineet, pääsääntöisesti myös osittainen etätyöskentely on mahdollista. Huolehdimme yhteisöllisyydestä säännöllisesti tapahtuvilla läsnätilaisuuksilla niin koulutuksen kuin virkistäytymisen merkeissä. Lisäksi tuemme työntekijöiden hyvinvointia ja palautumista muun muassa tukemalla henkilökunnan kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia.

Käytössämme on myös laaja terveydenhoito sekä aktiivinen työsuojelutoimikunta. Hyvinvoinnin seurannassa ja kehittämisessä käytetään muun muassa työhyvinvointitutkimuksia, tulos- ja kehityskeskusteluita sekä sairauspoissaolotilastoja.

VERissä on mitattu henkilöstön työtyytyväisyyttä vuodesta 2001 asti, ja tyytyväisyys on ollut koko ajan valtion keskiarvon yläpuolella. Henkilökunnan viihtyvyydestä VERin palveluksessa kertoo alhainen vaihtuvuus.