Markkinoiden tunnustelu

Valtion Eläkerahastolta tulee kysyä lupa tunnustelulle. Lupa tulee kysyä pääsääntöisesti sähköpostitse, ellei tilanteesta muuta johdu. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti tunnustelija ei saa ennen nimenomaista suostumusta ilmaista VERille tietoa, joka voitaisiin tulkita luottamukselliseksi tai sisäpiirintiedoksi ja on muutoinkin velvollinen huolehtimaan asetuksen markkinoiden tunnustelijalle asettamista velvoitteista.

Valtion Eläkerahastossa markkinoiden tunnustelua vastaanottavat ensisijaisesti sijoitusjohtaja Jan Lundberg (osakesijoitukset) ja sijoitusjohtaja Mikko Räsänen (korkosijoitukset). Markkinoiden tunnustelu tehdään sähköpostitse (etunimi.sukunimi@ver.fi), ellei tunnustelun vastaanottaja anna nimenomaista lupaa menetellä muulla tavoin.