Likvidit korkosijoitukset

Likvideissä korkosijoituksissa tuottoa pyritään saamaan pääasiallisesti korkoriskin hallinnalla sekä ottamalla luottoriskiä.

Tiimiä johtaa korkosijoitusjohtaja Mikko Räsänen. Hänen vastuullaan ovat likvidien korkosijoitusten allokaatio, makronäkemys korkosijoituksiin ja rahamarkkinasijoitukset.

Apulaisjohtaja Antti Huotarin vastuulla ovat korkorahastosijoitukset.

Seniorisalkunhoitaja Simo Matilainen vastaa suorista investment grade ja high yield -yrityslainoista.

Seniorisalkunhoitaja Ilkka Rinne vastaa sijoituksista sekä kehittyneiden että kehittyvien maiden valtion- ja julkisyhteisöjen lainoihin.