Strategia

Uusi laki valtion eläkerahastosta astui voimaan 8.4.2022. Lain muutoksen keskeinen uudistus liittyy valtion talousarviosiirron kasvattamiseen 40 prosentista 45 prosenttiin asteittain vuosien 2024–2028 aikana. Lisäksi mikäli VERin rahastointiaste on kahtena kalenterivuotena yli 25 prosenttia, toteutetaan ylimääräinen 3 prosentin siirto, kunnes rahastointiaste on palautunut alle 25 prosentin. Kun valtion eläkevastuu vuoden 2021 päättyessä oli 93,3 miljardia euroa, rahastointiasteeksi muodostui 25,4 prosenttia. 

Valtiovarainministeriön päivitetty toimintamääräys valtion eläkerahaston toiminnasta astui voimaan 9.8.2022. VER päivittää strategiansa vuoden 2022 ja 2023 aikana pohjautuen uuteen VER-lakiin ja päivitettyyn toimintamääräykseen.