Organisaatio

Valtion eläkerahaston (VER) hallinnosta vastaavat hallitus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan tukena on viisihenkinen johtoryhmä. Valtiovarainministeriö asettaa hallituksen, jonka toimikausi on kolme vuotta. Hallitus nimeää VERille sijoitusneuvottelukunnan, joka on ulkopuolinen arviointielin.

Valtiovarainministeriö asettaa vuosittain VERille tilintarkastajat.

Rahastolla on 28 vakinaista virkasuhteista henkilöä.

Hallintorakenne

Hallitus

Hallitus vastaa rahastosta. Sen tehtävänä on päättää rahaston sijoitusperiaatteista ja hyväksyä sijoitussuunnitelma. Hallitus valvoo sijoitustoiminnan periaatteita, rajojen noudattamista ja sijoitussuunnitelman toteutumista. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Kolme jäsentä tulee työnantajan ja -tekijän palkansaajajärjestöistä.

Hallituksen asettaa valtiovarainministeriö. Nykyinen hallitus aloitti toimikautensa 1.3.2024. Vuonna 2023 hallitus kokoontui 10 kertaa.
 

Sijoitusneuvottelukunta

VERin hallitus nimeää rahastolle sijoitusneuvottelukunnan, joka arvioi rahaston sijoitussuunnitelmaa ja sen toteutumista. Sijoitusneuvottelukunta raportoi hallitukselle. Neuvottelukunnassa istuu viisi rahaston ulkopuolista sijoitus- ja talousalan ammattilaista. Sijoitusneuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.
 

Johtoryhmä

Johtoryhmä on toimitusjohtajan tukena Valtion Eläkerahaston johtamisessa ja hallinnoinnissa.  Johtoryhmässä on toimitusjohtajan lisäksi neljä sijoitusjohtajaa ja lakiasiainjohtaja. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti.