Sijoitustoiminnan riippumattomuus

VERin eturistiriitatilanteita koskevat toimintaperiaatteet edistävät yhdenmukaista käytäntöä riippumattomuuden ja julkisen luotettavuuden varmistamiseksi VERin toiminnassa.

Sijoitusorganisaationa VERillä on tarkat ohjeet arvopaperikauppojen suhteen. VERin sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeet täydentävät lakien ja viranomaismääräysten ohjeita. Sisäpiiri- ja kaupankäyntisäännöt sääntelevät muun muassa VERin työntekijöiden arvopaperiomistuksia sekä kaupankäyntiä.

Sisäpiirirekisteri

VER ylläpitää valtion eläkerahastosta annetun lain mukaista julkista rekisteriä VERin sisäpiiristä ja sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden arvopaperiomistuksista. Sisäpiirirekisteriä ylläpidetään Euroclear Oy:n Extranet-palvelussa.

VERin sisäpiirirekisteri on nähtävillä Euroclearin asiakaspalvelupisteessä.