VERin blogi

Viimeisimmät merkinnät

28.5.2024 klo 11.52  Timo Löyttyniemi
EU-vaalit ovat nyt tärkeämmät kuin koskaan. Euroopan maaperällä on täysimittainen sota, ja Eurooppaan kohdistuu hybridiuhkia jokainen päivä. Eurooppalainen valtio puolustaa koko Euroopan puolesta samalla kun yksi eurooppalainen valtio hyökkää sitä...
16.5.2024 klo 10.24  Timo Löyttyniemi
Vihreä siirtymä on suuri globaali haaste. Tähän haasteeseen on tullut useita uusia hidasteita. Geopolitiikka on muuttanut päättäjien prioriteetteja, kohonnut korkotaso luo epävarmuutta investointeihin ja globaali kilpailu muuttaa totuttuja...
11.4.2024 klo 13.25  Timo Löyttyniemi
Geopolitiikka on muuttunut vuosikymmeniksi eteenpäin. Valtiollisten leirien globaali eriytyminen on käynnissä ja siihen yhdistyy puolustusteollisuuden ylös ajo eri puolilla maailmaa. Euroopalle ja Suomelle murros tarjoaa suuren mahdollisuuden...
14.3.2024 klo 14.19  Timo Löyttyniemi
Sijoittajilla on ollut jo pitkään halu kasvattaa pörssien ulkopuolisten sijoitusten määrää. Tämä kehitys jatkui vauhdikkaasti aina vuoteen 2022. Kun pörssiosakkeiden ja lainapapereiden arvot laskivat vuonna 2022, monen institutionaalisen...
8.3.2024 klo 13.10  Timo Löyttyniemi
Sijoittajat odottavat ja toivovat, että korot laskisivat Euroopassa. Taustalla ovat alenevat inflaatioluvut, jotka ovat jo matkalla kohti tavanomaista 2 prosentin tasoa. Viimeinen kuluttajainflaation luku oli 2,6 prosenttia. Ihmetys on suuri, kun...
26.1.2024 klo 11.38  Timo Löyttyniemi
Keskuspankkien puheilla on voimaa. Puheita ja lausuntoja kuunnellaan, koska keskuspankkeihin on luottamusta. Viimeisimmässä Bank of America pankin kyselyssä institutionaaliset sijoittajat arvioivat, että ylivoimaisesti tärkein muuttuja osake- ja...
14.12.2023 klo 11.04  
Teemat vuodelle 2024 ovat suuresti samat kuin vuodelle 2023. Niitä ovat geopolitiikka ja rahapolitiikka etunenässä sekä talouden heikentyvä kuva. Vuoden 2024 toivelistaa voisi kuvata ainakin geopolitiikan osalta ilmaisulla ”ratkaisujen vuosi...
24.11.2023 klo 11.18  Timo Löyttyniemi
Hollannin eläkejärjestelmä muuttuu täysin. Mercer Global Pension Index luokitteli Hollannin eläkejärjestelmän maailman parhaaksi tämän vuoden lokakuun raportissa. Tästä huolimatta järjestelmä tullaan täysin uudistamaan. Parlamentti päätti kesäl...
11.10.2023 klo 12.50  Timo Löyttyniemi
Eläkesijoittaja tekee useita oletuksia. Näitä tarvitaan eläkejärjestelmän tasolla, eläkesijoittajan sijoitustoimintaan sekä eläkevastuun laskentaan. Mitkä ovat eläkesijoittajan keskeiset oletukset? Mitä tapahtuu, jos ne eivät pidäkään paikkaansa?...
6.10.2023 klo 12.14  Timo Löyttyniemi
Eläkejärjestelmän kehittäminen on suuressa määrin polkuriippuvaista. Lähtökohtana on se missä tilassa järjestelmä on juuri nyt. Se luo käytännössä kehittämisen mahdollisuuksien kirjon. On hyvä kuitenkin hiukan avata sitä, mikä on kollektiiv...
21.9.2023 klo 14.55  Timo Löyttyniemi
Geopolitiikassa on murroksen aika. Moni seikka ajaa talouksia ja talousjärjestelmiä erilleen toisistaan. Globalisaatio ja erityisesti rahoituksen globalisaatio (financial globalisation) on ottamassa takapakkia. Samoin teknologinen kehi...
28.6.2023 klo 14.34  Timo Löyttyniemi
Kiinteistömarkkinoilla on suuri merkitys taloudessa. Pitkä alhaisen korkotason periodi on nostanut kiinteistöjen hintoja ja mahdollistanut myös vilkkaan rakentamisen. Kiinteistömarkkinoilla on kuitenkin nyt murros, jossa usea tekijä...
16.5.2023 klo 11.13  Timo Löyttyniemi
Korkotaso on nyt normaalilla tasolla ja tämä tekee sijoitusympäristöstä uuden. Jos jotain hyvää hakee inflaatiosta, niin se on korkotason uusi normaali taso. Muutokset ovat suuria. Saksan valtion 10-vuotisen korkotason kipuaminen negatiivisilta...
29.3.2023 klo 11.33  Timo Löyttyniemi
Hyvälle kriisille tulee keksiä hyvä nimi. Käynnissä on rahoitusmarkkinoiden ongelmia, joihin valtion ja keskuspankkien on täytynyt puuttua. Tämä täyttää rahoitusmarkkinoiden epävakauden kriteerin. Käynnissä olevalle kriisille tulee keksiä kuvaava...
29.3.2023 klo 11.07  Timo Löyttyniemi
Viime viikkoina pankkien kriisit ovat nousseet pintaan. Moni ihmettelee, onko nyt käynnissä uusi pankkikriisi vai onko tämä vain eräiden pankkien kriisi. Näissä kahdessa on nimittäin suuri ero. Onko rahoitus- ja sijoitusmarkkinoilla syytä huoleen...
3.3.2023 klo 7.33  Timo Löyttyniemi
Valtioilla on käynnissä voimistuva uusi teollisuuspolitiikan kilpailu. Usko teollisuuspolitiikan voimaan tekee siis paluutaan. Puhtaan vapaan markkinatalouden ja vapaan kaupan opit jäävät taka-alalle, kun valtiot kilvoittelevat vihreän siirtymän,...
2.2.2023 klo 15.40  Timo Löyttyniemi
Yhdysvaltain osakemarkkinat ovat olleet pitkään sijoittajien suosiossa. Markkinat ovat tuottaneet hyvin ja se on houkutellut sijoittajia. Samoin Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen on tukenut sijoittajien kiinnostusta. Nyt on jokin käänne...
15.12.2022 klo 16.37  Timo Löyttyniemi
Viime vuosia ovat leimanneet useat yllättävät kriisit. Covid-19 tuli yllättäen ja nopeasti sekoittaen taloudet ja totutut kuviot vuonna 2020. Tällöin pandemian riski tuli todelliseksi. Tästä kriisistä oltiin toipumassa vuoden 2022 alussa kun...
2.11.2022 klo 11.49  Timo Löyttyniemi
Euroopalla ja Euroopan sivistyksellä on pitkät perinteet, jotka ovat jalostuneet ajan kuluessa. Eurooppalaiseen perinteeseen ja aatteeseen kuuluvat demokratia, oikeusvaltioperiaate, yksilön ja tiedon vapaus, markkinatalous ja valtion rajallinen...
12.10.2022 klo 11.35  Timo Löyttyniemi
Sähkömarkkinat aiheuttivat tuskaisia aaltoja elokuussa 2022. Sähkön hinta nousi ennätystasolle ja sähkön saatavuudesta tuli epävarmaa. Moni uskoo nyt, että menemme kohti kylmää talvea, ei vain ulkona vaan myös sisätiloissa. Useassa maassa...
1
...
4
Seuraava Viimeinen

Viimeisimmät merkinnät

Tagit

absoluuttiset päästöt ajoittaminen aktiivinen sijoittaminen alirahastointi alphabet amazon bkt Brexit bruttokansantuote budjettipolitiikka budjettivaje contrarian covid-talous debt ceiling digitaalinen raha digitalisaatio Donald J. Trump Dow Jones EKP elinajanodote elinikien nousu elinikä elvyttäminen elvytys eläke eläkeikä eläkejärjestelmä eläkejärjestelmät eläkelupaus eläkeläisköyhyys eläkemaksujen korotukset eläkemaksut eläkemaksutulot eläkemenot eläkepolitiikka eläkerahasto eläkerahastointi eläkerahastot eläkesijoittajat eläketulon verotus eläketurva Eläketurvakeskus eläkeuudistus eläkevarallisuus eläkevarat eläkevastuu energian hinnat energian tuonti energian vienti energiasota ennustaminen epälikvidit sijoitukset epävarmuus ESG ETF EU euribor Eurooppalaiset eläkejärjestelmät EU-vaalit FAAMG facebook FANG FED finanssikriisi finanssipolitiikka foreign aid fossiiliset polttoaineet geopolitiikka globalisaatio Google hajauttaminen hajautus hallitus hedge-rahastot heijastusvaikutukset hiili-intensiteetti hiilijalanjälki hiilineutraali talous hiilineutraalisuus hiiliriski hiilivero Hillary Clinton hintakuplat hoitokeino huoltosuhde hyvinvointivaltio hyökkäyssota ihme iilitullit ikärakenne ikärakenteet ilmastonmuutos ilmastopolitiikka ilmastopäästöt ilmastositoumus indeksikorotukset indeksipainot indeksisijoittaminen indeksit inflaatio institutionaalinen sijoittaja institutionaaliset sijoittajat instituutionaalinen sijoittaja Italia johdannaismarkkinat kansainvälinen kauppa kansalaisaloite kansaneläke kapitalismi kasvu kasvunäkymät kehittäminen keskittyvät markkinat keskuspankit keskuspankki keskuspankkikorot kestävyys kiertotalous kiihtyminen kiinteistömarkkinat kiinteistösektori kiinteistösijoitukset kokonaisriski korkomarkkinat korkomurros korkopolitiikka korkosijoitukset korkotaso korkotuotot koronakriisi koronavirus kriisi kriisit kryptovaluutat kurssilasku kurssinousu laimeneminen lainanotto lakisääteinen eläkejärjestelmä lakisääteiset eläkkeet lama leviäminen liberalismi lisäarvo lisäeläkkeet maailmantalous maksukorotukset Marine Le Pen markkina-arvot markkinakehitys markkinakorko markkinaliikkeet markkinaportfolio markkinaralli markkinareaktio markkinatalous markkinavoimat matala korkotaso matalat korot megatrendit Mercer momentum NASDAQ negatiiviset korot netflix new economy nousumarkkinat omaisuuslajit omistajapolitiikka onnistuminen osakekurssi osakekurssit osakemarkkinat osakemarkkinoiden romahdus osaketuotot osakkeet osakkeiden korkeat arvostustasot osittainen varhennettu vanhuuseläke ove pandemia passiivinen sijoittaminen pelastuspaketit peruskuva pitkän aikavalin tuotto pitkän aikavälin sijoittaminen pitkän aikavälin tuotto poikkeustoimet poikkeutoimet poliittinen päätöksenteko poliittiset riskit politiikka positiivinen sivuvaikutus protektionismi puolustuspolitiikka puolustusteknologia puolustusteollisuus pääomasijoitukset päätöksenteko pörssi raaka-aineet rahapolitiikka rahastointiaste rahoitusmarkkinat rahoitustasapaino rahoitusvakaus rajoitukset rakentaminen reaalituotot reaalituotto riskienhallinta riskin kantaja riskinkantokyky riskiprofiili riskitaso S&P 500 saalistuskaupankäynti salkkurakenne sanktiot seurantajärjestelmä short squeeze siirtymäriski sijoittamisen riskit sijoitukset sijoituskäsitykset sijoitusmarkkinat sijoituspääomat sijoitustuotot sijoitusvuosi 2018 sijoitusympäristö sisämarkkinat skenaariot sosiaaliturva sota stagflaatio strategia strateginen allokaatio strateginen autonomia suunnittelu suurvallat syntyvyys sähköpörssit sääntely talouden kehitys talous talousarviosiirto talousjärjestelmä talouskasvu talouskehitys talouskilpailu talouskuri talouspolitiikka tasaeläke tekoäly teollisuus terveydenhuoltojärjestelmä Test-Achats totalitarismi tukitoimet tulevaisuuden eläkkeet tulevaisuus tulonjako tuloskasvu tuotto tuotto-odotus tuottoperusteisuus turvallisuusinvestoinnit twitter työeläke työeläkeindeksi työllisyysluvut työttömyysturva uusi talous uusiutuva energia uusiutuvat luonnonvarat vaihtoehtoiset sijoituskohteet vakuudet valmiussuunnitelma valtio valtioiden velka valtionlainat valtiontalous valtionvelka valtio-omistus valtiovarainministeriö valuutat valuuttakurssit valuuttamarkkinat vanhuuseläke vapaa kauppa varautuminen vastatoimet vastuiden aikajänne vastuullisuus vauvabuumi velkaantuminen velkaantuneisuus velkakatto velkarakenteet velkataakka Venäjä venäjän hyökkäyssota verojärjestelmä veronkevennykset verotus vihreä siirtymä vihreä teknologia virus väestökehitys vähähiilinen talous Yhdysvallat Yhdysvaltain keskuspankki Yhdysvaltojen verouudistus yhtiöverokevennykset yksilöllisyys ympäristöpolitiikka yritystodistusmarkkina