Meillä VERissä

Viimeisimmät merkinnät

17.12.2020 klo 14.40  Timo Löyttyniemi
Valtion eläkerahasto perustettiin 30 vuotta sitten. Silloin valtion työntekijöiden ikärakenteen muutos oli kaukainen mutta vääjäämätön kehitys. Nyt me olemme siinä hetkessä, jolloin suuret ikäluokat ovat siirtyneet tai siirtymässä eläkkeelle....
31.10.2019 klo 13.35  Jussi Häkkinen
Vastuullisuus on yhä tärkeämpi kriteeri sijoituskohteita valittaessa. Vastuullinen sijoittaminen vaatii uudenlaista osaamista ja asennetta, mutta sen tehokas toteutus tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden ylituoton tekemiselle pitkällä...
22.12.2017 klo 14.52  Anna Varpula
VER on pitkäaikainen sijoittaja, joka sijoittaa vastuullisesti, turvaavasti ja tuottavasti. Sijoituksia hallinnoidaan neljässä eri tiimissä: korkosijoitukset, osakesijoitukset, positionhallinta sekä vaihtoehtoiset...
19.6.2017 klo 15.22  Minna Kuusisto
Lakiasioita hoitaa VERissä kaksi juristia. Lakiasiainjohtaja Tiina Tarma toimii lisäksi talouden ja hallinnon esimiehenä. Lakimies Loviisa Härö aloitti työt VERissä kaksi vuotta sitten. VERissä Loviisaa kiehtoi halu siirtyä aiempaa...
21.11.2016 klo 14.44  Minna Kuusisto
Sijoittajat hyväksyvät nykyään valtionlainasijoituksista jopa negatiivisen odotettavissa olevan vuosituoton hakiessaan turvasatamaa rahoilleen. Toisaalta osa valtionlainoista tarjoaa yli kymmenen prosentin vuotuista korkotuottoa. Millaista...
21.3.2016 klo 15.11  Anna Varpula
Monella meistä saattaa olla sijoitussalkussaan Nordean tai TeliaSoneran osakkeita. Ruotsin pörssi kätkee sisäänsä myös monia muita merkittäviä ja hyviä yhtiöitä. Ruotsalaiset osakkeet ovat alusta alkaen olleet tärkeä osa VERin pohjoismaista...
14.12.2015 klo 13.25  Anna Varpula
Korkomarkkinoiden matalat tuotot, kalliit osakkeet sekä tiukentunut pankkiregulaatio ovat olleet veturina yksityisen velkamarkkinan kasvulle niin Euroopassa kuin USAssa. Perinteisesti Euroopassa pankkirahoituksen markkinaosuus on ollut 80...