Omistajaohjaus

Valtion Eläkerahaston hallitus on vahvistanut seuraavat periaatteet siitä, miten VERin omistuksista muissa yhteisöissä johtuvia oikeuksia käytetään:

Omistajaohjauksen periaatteet