Omistajaohjaus

Valtion Eläkerahaston hallitus on vahvistanut seuraavat periaatteet siitä, miten VERin omistuksista muissa yhteisöissä johtuvia oikeuksia käytetään:

Omistajaohjauksen periaatteet


Valtion Eläkerahasto seuraa sijoituskohteidensa toimintaa aktiivisesti ja pyrkii periaatteidensa mukaisesti edistämään tavoitteitaan omistamissaan yhtiöissä. VERin salkunhoitajat tapaavat omistamiensa yhtiöiden johtoa säännöllisesti ja muodostavat tapaamisissa käsityksen yhtiön tilasta sekä ajankohtaisista asioista. Vuonna 2021 VERin salkunhoitajat osallistuivat noin 170 yhtiötapaamiseen, joissa tavattiin yhtiöiden korkeinta johtoa. Tapaamiset järjestettiin koronapandemiasta johtuen pääosin etätapaamisina, joko virtuaalisina tapaamisina tai puhelinyhteyksien kautta. Osallistuimme vuoden aikana myös 20 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä kahteen ylimääräiseen yhtiökokoukseen.