Omistajaohjaus

Valtion Eläkerahaston hallitus on vahvistanut seuraavat periaatteet siitä, miten VERin omistuksista muissa yhteisöissä johtuvia oikeuksia käytetään:

Omistajaohjauksen periaatteet


Valtion Eläkerahasto seuraa sijoituskohteidensa toimintaa aktiivisesti ja pyrkii periaatteidensa mukaisesti edistämään tavoitteitaan omistamissaan yhtiöissä. VERin salkunhoitajat tapaavat omistamiensa yhtiöiden johtoa säännöllisesti ja muodostavat tapaamisissa käsityksen yhtiön tilasta sekä ajankohtaisista asioista. Vuonna 2019 VERin salkunhoitajat osallistuivat noin 150 yhtiötapaamiseen, joissa tavattiin pääosin yhtiöiden korkeinta johtoa. Lisäksi VER käyttää äänioikeuttaan omistamiensa yhtiöiden yhtiökokouksissa, joihin osallistutaan tarpeen mukaan. Vuonna 2019 VERin edustajat osallistuivat yhteensä 21 yhtiökokoukseen.