Omistajaohjaus

Valtion Eläkerahaston hallituksen hyväksymät omistajaohjauksen periaatteetlinjaavat Valtion Eläkerahaston toiminnasta omistajana ja sisältävät Valtion Eläkerahaston keskeiset linjaukset ja odotukset sijoituskohteille. Omistajaohjauksen periaatteet koskevat VERin sijoitustoimintaa, mutta käytännön soveltaminen riippuu omaisuusluokasta.

Valtion Eläkerahasto seuraa sijoituskohteidensa toimintaa aktiivisesti ja pyrkii periaatteidensa mukaisesti edistämään tavoitteitaan omistamissaan yhtiöissä. VERin omistajaohjausperiaatteet sisältävät vastuullisuusodotukset VERin sijoituskohteille. Näiden odotusten avulla VER pyrkii omalta osaltaan edistämään sitä, että VERin omistamat yritykset ottavat VERin tavoitteiden mukaiset vastuullisuusodotukset huomioon soveltuvin osin toiminnassaan.

VER vaikuttaa ensisijaisesti käymällä vuoropuhelua salkkuyhtiöiden kanssa sekä osallistumalla yhtiökokouksiin. VERin salkunhoitajat tapaavat omistamiensa yhtiöiden johtoa säännöllisesti ja muodostavat tapaamisissa käsityksen yhtiön tilasta sekä ajankohtaisista asioista. Vuonna 2023 VERin salkunhoitajat osallistuivat noin 160 yhtiötapaamiseen, joissa tavattiin yhtiöiden korkeinta johtoa. Osallistuimme vuoden aikana myös 21 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

VERin omistajaohjauksen periaatteet