Omistajaohjaus

Valtion Eläkerahaston hallitus on vahvistanut seuraavat periaatteet siitä, miten VERin omistuksista muissa yhteisöissä johtuvia oikeuksia käytetään:

Omistajaohjauksen periaatteet


Valtion Eläkerahasto seuraa sijoituskohteidensa toimintaa aktiivisesti ja pyrkii periaatteidensa mukaisesti edistämään tavoitteitaan omistamissaan yhtiöissä. VERin salkunhoitajat tapaavat omistamiensa yhtiöiden johtoa säännöllisesti ja muodostavat tapaamisissa käsityksen yhtiön tilasta sekä ajankohtaisista asioista. Vuonna 2020 VERin salkunhoitajat osallistuivat noin 130 yhtiötapaamiseen, joissa tavattiin yhtiöiden korkeinta johtoa. Tapaamiset järjestettiin koronapandemiasta johtuen pääosin etätapaamisina, joko virtuaalisina tapaamisina tai puhelinyhteyksien kautta. Pandemiasta johtuen VERin edustajat eivät vuoden 2020 kevään ja alkukesän aikana osallistuneet varsinaisiin yhtiökokouksiin. Yhteen ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuimme myöhemmin syksyn aikana.