VER:s arbetsprofiler

 ”På VER arbetar vi i god anda och alla har en tydlig roll”

Antti Huotari haastattelu

Antti Huotari, biträdande direktör, Ränteplaceringar
Anställd vid VER sedan 2002

Som biträdande direktör inom ränteplaceringar ansvarar jag för räntefondplaceringarna. I mina uppgifter ingår fondval, konkurrensutsättning samt kontakter till både inhemska och internationella fondmotparter. Till exempel har placeringar i tillväxtmarknader en mycket stor roll i fondportföljen och det är väldigt viktigt för mitt arbete att jag förstår den övergripande globala politiska, makroekonomiska och miljöekonomiska utvecklingen.”

”Det bästa med mitt arbete är just att jag får följa och bilda mig en heltäckande uppfattning om saker och ting.  Ansvaret i anslutning till portföljförvaltningen och det att arbetet kan mätas gentemot jämförelseindex känns motiverande.”

”På VER arbetar vi i god anda och alla har en tydlig roll. Den låga hierarkin är flexibel och effektiv. Personkemin fungerar både inom och mellan teamen. Allt detta gör att vi knappt har någon personalomsättning alls.”

”Vi får genomföra egna idéer”

Kai Ylikangas haastattelu

Kai Ylikangas, senior portföljförvaltare, Aktieplaceringar
Anställd vid VER sedan 2007

Som senior portföljförvaltare ansvarar jag för VER:s externa aktieportföljförvaltare samt för ETF i den globala aktieportföljen.

Hos VER är kommunikationen effektiv och bekymmersfri, tack vare den låga organisationsstrukturen. Det gör samarbetet med kollegorna enkelt och trevligt. I en expertorganisation som VER är detta särskilt viktigt, eftersom arbetet ibland är självständigt.

Precis som i många andra organisationer har distansarbete blivit en allt större del av arbetet vid VER. Vi har lyckats bra med att balansera distansarbete och arbete på plats, vilket för sin del har gjort att arbetet känns mer meningsfullt.”

”Det bästa är att jag får utvecklas i mitt yrke”

Maarit Saynevirta haastattelu

Maarit Säynevirta, placeringsdirektör, Illikvida placeringar
Anställd vid VER sedan 2008

Jag ansvarar för VER:s illikvida placeringar tillsammans med mitt team. Själv fokuserar jag i synnerhet på private credit-placeringar, men det ingår också i mina uppgifter att aktivt följa utvecklingen av alla illikvida placeringsportföljer samt delta i placeringsbesluten och kartläggningen av nya placeringsidéer.

Som medlem i ledningsgruppen deltar jag i beslutsfattande som gäller hela VER samt lägger fram ärenden med anknytning till illikvida placeringar för VER:s styrelse.

I mitt arbete träffar jag de bästa experterna inom branschen och får hela tiden lära mig nya saker via dem. Den lilla arbetsgemenskapen och den låga hierarkin möjliggör ett öppet och aktivt utbyte av tankar med kollegorna, vilket också hjälper mig att utvecklas i mitt arbete och ökar arbetstrivseln.”