VER:s arbetsprofiler

 ”På VER arbetar vi i god anda och alla har en tydlig roll”

Antti Huotari haastattelu

Antti Huotari, biträdande direktör, Ränteplaceringar
Anställd vid VER sedan 2002

”Som biträdande direktör inom ränteplaceringar ansvarar jag för credit- och fondplaceringarna. Min dag börjar ofta med att jag läser nyhetsflödet och analyserar marknadsdata. Jag tycker det är intressant hur credit-placeringen står i samband med företags- och branschspecifika händelser, till exempel ett företags framgång och teknologiska utveckling.”

”Det bästa med mitt arbete är just att jag får följa och bilda mig en heltäckande uppfattning om saker och ting. Ansvaret i anslutning till portföljförvaltningen och det att arbetet kan mätas gentemot jämförelseindex känns motiverande.”

”På VER arbetar alla i god anda och var och en har en tydlig roll. Den låga hierarkin är flexibel och effektiv. Personkemin fungerar både inom och mellan teamen. Allt detta gör att vi knappt har någon personalomsättning alls.”

”Vi får genomföra egna idéer”

Kai Ylikangas haastattelu

Kai Ylikangas, senior portföljförvaltare, Aktieplaceringar
Anställd vid VER sedan 2007

”Jag ansvarar för VER:s externa aktieportföljförvaltare. Mitt verksamhetsområde är Europa, Nordamerika, Japan och utvecklingsmarknaderna. Jag har mycket varierande arbetsdagar: vissa dagar går jag igenom olika analyser hela dagen, andra dagar kan jag träffa fondförvaltare och ekonomister”.

”Mitt arbete går ut på att förstå och hantera många olika saker samtidigt. Sedan gäller det att kanalisera informationen till ett placeringsbeslut. Det är utmanande, och samtidigt det bästa med mitt arbete.”

”Vi uppmuntras till att utbilda oss. Senast gick jag en repetitionskurs i värdering. Det säger något om arbetsgivarens förtroende att vi ofta får genomföra egna idéer i vårt arbete.”

”Det bästa är att jag får utvecklas i mitt yrke”

Maarit Saynevirta haastattelu

Maarit Säynevirta, placeringsdirektör, Illikvida placeringar
Anställd vid VER sedan 2008

”Mitt arbete som direktör för illikvida placeringar går ut på att följa upp fondplaceringarna i portföljen, analysera och kartlägga nya placeringsobjekt samt söka nya idéer och tillägna mig ny information. Jag hör också till ledningsgruppen, så i mitt arbete ingår också att förbereda och delta i möten.”

”Det bästa i mitt arbete är att jag får utvecklas i mitt yrke. Jag träffar många kunniga människor och lär mig nytt hela tiden. Eftersom vi är en liten och öppen arbetsgemenskap är det lätt att diskutera nya idéer med kollegerna redan i ett tidigt skede.”

”Vi uppmuntras också till att vara måna om vår arbetshälsa och vår hälsa överlag bland annat genom att delta i motionsevenemang och annan rekreationsverksamhet.”