VER työnkuvia

 ”VERissä on hyvä henki ja työntekijöillä selkeät roolit”

Antti Huotari haastattelu

Antti Huotari, apulaisjohtaja, Korkosijoitukset

VERissä töissä vuodesta 2002

”Korkosijoitusten apulaisjohtajana hoidan korkorahastosijoituksia. Tehtäviini kuuluu rahastovalintojen tekeminen, kilpailuttaminen ja yhteydenpito sekä kotimaisiin, että kansainvälisiin rahastovastapuoliin. Esimerkiksi kehittyvien markkinoiden sijoitukset ovat erittäin suuressa roolissa rahastosalkussa ja kokonaisvaltainen globaalin poliittisen, makrotaloudellisen ja ympäristötaloudellisen kehityksen ymmärtäminen ovat merkittävässä roolissa työssäni.”

”Parasta työssäni on juuri kokonaisvaltainen asioiden seuraaminen ja ymmärtäminen.  Salkunhoitoon liittyvä vastuu ja mitattavuus vertailuindeksejä vastaan motivoivat työssäni.”

”VERissä on hyvä henki ja työntekijöillä selkeät roolit. Matala hierarkia on joustava ja tehokas. Henkilökemiat toimivat tiimien sisällä ja niiden kesken. Näiden ansiosta työntekijöiden vaihtuvuus on meillä hyvin pientä.”

”Ideoita saa toteuttaa”

Kai Ylikangas haastattelu

Kai Ylikangas, seniorisalkunhoitaja, Osakesijoitukset

VERissä töissä vuodesta 2007

”Seniorisalkunhoitajana vastaan VERin ulkoisista osakesalkunhoitajista ja ETF:sta globaalissa osakesalkussa.”

VERissä viestintä on tehokasta ja vaivatonta, johtuen matalasta organisaatiorakenteesta. Tämän takia yhteistyö kollegoiden kanssa on helppoa ja mukavaa. VERin kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa se on erityisen tärkeää, koska työnteko on välillä itsenäistä.

Kuten monessa muussa organisaatiossa myös VERissä etätyö on tullut yhä vahvemmin mukaan työntekoon. Meillä etä- ja läsnätyön tasapainottaminen on onnistunut hyvin ja osaltaan lisännyt työn mielekkyyttä.

”Parasta on ammatillinen kehitys”

Maarit Saynevirta haastattelu

Maarit Säynevirta, sijoitusjohtaja, Epälikvidit sijoitukset

VERissä vuodesta 2008

Vastaan VERissä epälikvideistä sijoituksista yhdessä tiimini kanssa. Itse keskityn erityisesti private credit-sijoituksiin, mutta tehtävänäni on myös aktiivisesti seurata kaikkien epälikvidien sijoitussalkkujen kehitystä ja osallistua sijoituspäätösten tekemiseen ja uusien sijoitusideoiden kartoittamiseen.

Johtoryhmän jäsenenä osallistun koko VERiä koskevaan päätöksentekoon sekä esittelen VERin hallitukselle epälikvideihin sijoituksiin liittyvät asiat.

Työssäni tapaan alansa parhaita osaajia ja pystyn itse heidän kauttaan oppimaan koko ajan uutta. Pieni työyhteisö ja vähäinen hierarkia mahdollistaa avoimen ja aktiivisen ajatustenvaihdon kollegojen kanssa mikä  myös auttaa kehittymään työssäni ja lisää työssä viihtyvyyttä.”