VER työnkuvia

 ”VERissä on hyvä henki ja työntekijöillä selkeät roolit”

Antti Huotari haastattelu

Antti Huotari, apulaisjohtaja, Korkosijoitukset

VERissä töissä vuodesta 2002

”Korkosijoitusten apulaisjohtajana hoidan korkorahastosijoituksia. Tehtäviini kuuluu rahastovalintojen tekeminen, kilpailuttaminen ja yhteydenpito sekä kotimaisiin, että kansainvälisiin rahastovastapuoliin. Esimerkiksi kehittyvien markkinoiden sijoitukset ovat erittäin suuressa roolissa rahastosalkussa ja kokonaisvaltainen globaalin poliittisen, makrotaloudellisen ja ympäristötaloudellisen kehityksen ymmärtäminen ovat merkittävässä roolissa työssäni.”

”Parasta työssäni on juuri kokonaisvaltainen asioiden seuraaminen ja ymmärtäminen.  Salkunhoitoon liittyvä vastuu ja mitattavuus vertailuindeksejä vastaan motivoivat työssäni.”

”VERissä on hyvä henki ja työntekijöillä selkeät roolit. Matala hierarkia on joustava ja tehokas. Henkilökemiat toimivat tiimien sisällä ja niiden kesken. Näiden ansiosta työntekijöiden vaihtuvuus on meillä hyvin pientä.”

”Ideoita saa toteuttaa”

Kai Ylikangas haastattelu

Kai Ylikangas, seniorisalkunhoitaja, Osakesijoitukset

VERissä töissä vuodesta 2007

”Salkunhoitajana vastaan VERin ulkoisista osakesalkunhoitajista. Toimialueeni ovat Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Japani ja kehittyvät markkinat. Päiväni ovat hyvin vaihtelevia: jonain päivänä luen koko päivän analyyseja ja toisena tapaan rahastonhoitajia ja ekonomisteja”.

”Työssäni on paljon asioita, joita pitää ymmärtää ja käsitellä samaan aikaan. Tieto pitää osata kanavoida sijoituspäätökseen. Kaikkein parasta on juuri tämä haastavuus.”

”Meillä kannustetaan koulutukseen. Viimeksi kävin yrityksen arvonmäärityksen kertauskurssilla. Luottamuksesta kertoo se, että me työntekijät saamme usein toteuttaa työssämme omia ideoita.”

”Parasta on ammatillinen kehitys”

Maarit Saynevirta haastattelu

Maarit Säynevirta, sijoitusjohtaja, Epälikvidit sijoitukset

VERissä vuodesta 2008

”Työni epälikvidien sijoitusten johtajana on salkussa olevien rahastosijoitusten seuraamista, uusien sijoituskohteiden arviointia ja kartoitusta sekä uusien ideoiden hakemista ja uuden tiedon omaksumista. Kuulun myös johtoryhmään, joten kokousten valmistelu ja niihin osallistuminen ovat osa työtäni.”

”Parasta työssäni on ammatillinen kehitys. Tapaan paljon osaavia ihmisiä ja opin koko ajan uutta. Koska olemme pieni ja avoin työyhteisö, uusista ideoista on helppo keskustella kollegoiden kanssa jo hyvin varhaisessa vaiheessa.”

”Meitä tuetaan myös huolehtimaan omasta hyvinvoinnistamme ja työssä jaksamisessa muun muassa kannustamalla urheiluun ja muuhun virkistystoimintaan.”