Osakesijoitukset

VERin osakesijoitukset koostuvat kahdesta kokonaisuudesta: noteeratut osakesijoitukset  ja muut osakesijoitukset. Valtiovarainministeriön määräyksen mukaan enintään 55 prosenttia VERin sijoituksista tulee olla osakesijoituksia.
 

Noteeratut osakesijoitukset

VERin noteeratut osakesijoitukset ovat maailmanlaajuisesti hajautettuja, ja sijoitukset on jaettu viiteen alasalkkuun: Eurooppa, Pohjoismaat, Pohjois-Amerikka, kehittyvät markkinat ja Japani. Suurin paino on eurooppalaisissa osakkeissa ja rahastoissa, pienin paino japanilaisissa osakkeissa.

Noteeratut osakesijoitukset tehdään osittain suorina sijoituksina eri pörssiyhtiöiden osakkeisiin ja osittain rahastosijoituksina. Suoria osakesijoituksia tehdään lähinnä pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin, ja muut maantieteelliset alueet hoidetaan pääosin rahastosijoitusten kautta. VERin rahastosijoitukset sisältävät niin passiivisia indeksisijoituksia kuin aktiivisia rahastoja eri muodossa. Eri rahastojen noudattamat strategiat voivat vaihdella keskenään suurestikin sijoitusfilosofiasta riippuen. VER käyttää osakesijoituksissaan aktiivisesti myös pörssinoteerattuja rahastoja eli ETF-rahastoja.

VER pyrkii noteeratuissa osakesijoituksissaan pääsääntöisesti sijoittamaan vahvan kassavirran yrityksiin, jotka ovat taloudellisesti hyvässä kunnossa. Erilaisia alastrategioita löytyy osakesalkkukokonaisuudesta paljon ja ne voivat vaihdella alasalkuittain merkittävästi. Myös osakesalkun volatiliteettiin kiinnitetään huomiota salkkurakennetta muodostettaessa.

Noteeratun osakesalkun vaihtuvuus vuositasolla on perinteisesti ollut alhainen. Tarvittaessa aktiivisuutta voidaan nopeasti lisätä, mikäli markkinaliikkeet antavat siihen aihetta.
 

Muut osakesijoitukset

VERin muiden osakesijoitusten tärkein osa-alue on pääomarahastosijoitukset. Lisäksi sijoituksia on tehty noteeraamattomiin osakkeisiin, noteerattuihin kiinteistörahastoihin sekä sekarahastoihin.
 

FI Q1 2021 5


FI Q1 2021 6