Osakesijoitukset

VERin osakesijoitukset koostuvat kahdesta kokonaisuudesta: noteeratut osakesijoitukset  ja muut osakesijoitukset. Valtiovarainministeriön määräyksen mukaan enintään 60 prosenttia VERin sijoituksista tulee olla osakesijoituksia.
 

Noteeratut osakesijoitukset

VERin noteeratut osakesijoitukset ovat maailmanlaajuisesti hajautettuja, ja sijoitukset on jaettu kuuteen alasalkkuun: Eurooppa, Pohjoismaat, Pohjois-Amerikka, kehittyvät markkinat, Japani sekä ESG-siirtymäsalkku (perustettu vuonna 2024). 

Noteeratut osakesijoitukset tehdään osittain suorina sijoituksina eri pörssiyhtiöiden osakkeisiin ja osittain rahastosijoituksina. Suoria osakesijoituksia tehdään pohjoismaisiin pörssiyhtiöihin, ja muut maantieteelliset alueet hoidetaan rahastosijoitusten kautta. VERin rahastosijoitukset sisältävät niin passiivisia indeksisijoituksia kuin aktiivisia rahastoja eri muodossa. Eri rahastojen noudattamat strategiat voivat vaihdella keskenään suurestikin sijoitusfilosofiasta riippuen. VER käyttää osakesijoituksissaan aktiivisesti myös pörssinoteerattuja rahastoja eli ETF-rahastoja.

Noteeratun osakesalkun vaihtuvuus vuositasolla on perinteisesti ollut alhainen. Tarvittaessa aktiivisuutta voidaan nopeasti lisätä, mikäli markkinaliikkeet antavat siihen aihetta.

Muut osakesijoitukset

VERin muiden osakesijoitusten tärkeimmät osa-alueet ovat pääoma- ja infrastruktuurirahastot. Lisäksi sijoituksia on tehty noteeraamattomiin osakkeisiin.
 

Noteeratut osakesijoitukset 31.3.2024

Noteerattujen osakesijoitusten tuotto 2019-Q12024