Muut sijoitukset

VERin muut sijoitukset käsittävät sijoitukset kiinteistö-, infrastruktuuri- ja hedge-rahastoihin sekä riskipreemiostrategioihin. Hedge-rahastot ja riskipreemiostrategiat koostuvat hajauttavista rahastostrategioista, riskipreemiorahastoista sekä johdannaisilla toteutetuista riskipreemiostrategioista.

VERin kaikki kiinteistösijoitukset tehdään rahastorakenteiden kautta tai muina epäsuorina sijoituksina.

Valtiovarainministeriön määräyksen mukaan VERin sijoituksista voi muissa sijoituksissa olla enintään 12 prosenttia.