Muut sijoitukset

VERin muut sijoitukset käsittävät sijoitukset kiinteistö- ja hedge-rahastoihin sekä systemaattisiin strategioihin. Hedge-rahastot ja systemaattiset strategiat koostuvat hajauttavista rahastostrategioista sekä johdannaisilla toteutetuista systemaattisista strategioista. VERin kaikki kiinteistösijoitukset tehdään rahastorakenteiden kautta tai muina epäsuorina sijoituksina.

Valtiovarainministeriön määräyksen mukaan VERin sijoituksista voi muissa sijoituksissa olla enintään 15 prosenttia.

.