Övriga placeringar

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets- och hedgefonder samt systematiska strategier. Hedgefonderna och de systematiska strategierna består av diversifierande fondstrategier och systematiska strategier som bygger på användningen av derivat. VER:s samtliga fastighetsplaceringar görs via fondstrukturer eller som andra indirekta placeringar.

Finansministeriet har bestämt att högst 15 procent av VER:s placeringar kan bestå av övriga placeringar.