Övriga placeringar

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets-, infrastruktur- och hedgefonder samt riskpremiestrategier. Hedgefonderna och riskpremiestrategierna består av diversifierande fondstrategier, riskpremiefonder och riskpremiestrategier som bygger på användningen av derivat.

VER:s samtliga fastighetsplaceringar görs via fondstrukturer eller som andra indirekta placeringar.

Finansministeriet har bestämt att högst 12 procent av VER:s placeringar kan bestå av övriga placeringar.