VER:s blogg

Senaste

11-11-2020 kl. 8.22  Timo Löyttyniemi
Höstens viktigaste nyhet är Kinas deklaration om att vara kolneutralt senast år 2020. Kinas tillkännagivande var kanske ingen överraskning, men dess innebörd kommer under de närmaste åren att återspeglas på världspolitiken, de internationella...
30-10-2020 kl. 13.51  Timo Löyttyniemi
Det är sällan som en bok publiceras före en kris. Ofta är det så att ett oräkneligt antal böcker publiceras efter en kris. Det finns emellertid en bok som behandlar pandemin av spanska sjukan år 1918 (”Pale Rider – the Spanish flu of 1918 and how...
29-09-2020 kl. 11.17  Timo Löyttyniemi
Den här höstens mest intressanta ord torde vara våg. De flesta kunde förutspå att en andra våg av coronaviruset kommer. Nu är den här och precis som väntat håller den på att accelerera. Det är dock sannolikt en överraskning att det finns många...
10-08-2020 kl. 14.04  Timo Löyttyniemi
Pensionssparande är en intressant bransch. Branschen tillgodoser ett samhälleligt syfte, men befinner sig ändå i kärnan av placeringsmarknaden. Verksamheten berör alla medborgare även om själva pensionsbranschen uppfattas som en svart låda, vars...
29-05-2020 kl. 15.05  Timo Löyttyniemi
En institutionell placerares framgång är beroende av många olika faktorer. Det finns gränser för vad som kan planeras, när placeraren ändå är verksam på marknadens villkor. Prognoser är endast en måttlig hjälp, eftersom prognoserna sällan...
14-05-2020 kl. 10.03  Timo Löyttyniemi
Många har kanske förundrat sig över den kraftiga stigningen på aktiemarknaden under de senaste veckorna. Aktiekurserna har stigit med 30 procent efter bottennivåerna i mars. Sammanfattningsvis kunde man konstatera att situationen är för bra för...
17-04-2020 kl. 9.24  
Vi kan med förundran följa coronavirusets framfart och de massiva motåtgärderna för att bekämpa viruset. Fokus för beslutsfattandet har legat på människors hälsa, sjukhusens kapacitet, intensivvårdens kapacitet och antalet döda. Tilliten till...
07-04-2020 kl. 15.04  Timo Löyttyniemi
Pensionsplacerare har mycket att fundera över under coronakrisen. Hur lång och djup kommer den här krisen att vara? När borde man som placerare sänka eller höja risknivån? När kommer marknaden och ekonomin att återhämta sig?  Ofta har dessa...
24-03-2020 kl. 12.45  Timo Löyttyniemi
I takt med att coronaviruset sprider sig är vi alla benägna att söka lösningar i tidigare händelser. Kan vi hitta motsvarande händelser i historien och kan de hjälpa oss att förutspå framtiden. I synnerhet de som följer och är verksamma på...