VER:s blogg

Inlägg taggade riskhantering

30-10-2020 kl. 13.51  Timo Löyttyniemi
Det är sällan som en bok publiceras före en kris. Ofta är det så att ett oräkneligt antal böcker publiceras efter en kris. Det finns emellertid en bok som behandlar pandemin av spanska sjukan år 1918 (”Pale Rider – the Spanish flu of 1918 and how...
29-05-2020 kl. 15.05  Timo Löyttyniemi
En institutionell placerares framgång är beroende av många olika faktorer. Det finns gränser för vad som kan planeras, när placeraren ändå är verksam på marknadens villkor. Prognoser är endast en måttlig hjälp, eftersom prognoserna sällan...