Kontaktuppgifter

Besökadress: Mikaelsgatan 15 A 6. vån. 00100 Helsingfors, Finland

Nätfakturaadress:

FO-nummer: 1583293-4 

EDI-kod: 003715832934

Förmedlarkod (Posti Messaging Oy): FI28768767

Registratorskontor:

Postadress: Mikaelsgatan 15 A 6 vån. 00100 Helsingfors

E-post: kirjaamo(at)ver.fi

E-post: förnamn.efternamn(at)ver.fi

Telefon- och faxnummer
Telefonväxel +358 295 201 200
Telefax +358 295 201 250
Verkställande direktör Timo Löyttyniemi +358 295 201 210

VD-sekreterare, administrativ chef

Mira Forsell +358 295 201 219
Strategisk analys och riskhantering
Strateg Juho Tiri +358 295 201 226
Administration
Juridisk direktör Tiina Tarma +358 295 201 224
Senior jurist, hållbarhetsspecialist Loviisa Härö +358 295 201 235
Jurist, operativa risker och compliance Paavo Pirttisalo +358 295 201 255
Jurist Emmi Haataja +358 295 201 208
Middle office -chef Jaana Kero tjl.
Ekonomichef Hanna-Leena Kaisto +358 295 201 221
Administrativ chef Mira Forsell +358 295 201 219
Assistent Musse Habbaba +358 295 201 218
Middle office -specialist Otto Korhonen +358 295 201 222
Middle office -specialist Erja Elg +358 295 201 220
Middle office -specialist Minna Kuusisto tjl.
Assistent Mariel Mäkinen +358 295 201 206
Ränteplaceringar
Ränteplaceringsdirektör Mikko Räsänen +358 295 201 212
Biträdande direktör Antti Huotari +358 295 201 217
Senior portföljförvaltare Simo Matilainen +358 295 201 223
Senior portföljförvaltare Ilkka Rinne +358 295 201 243
Aktieplaceringar
Aktieplaceringsdirektör Jan Lundberg +358 295 201 214
Senior portföljförvaltare Esa Artimo +358 295 201 216
Senior portföljförvaltare Niklas Rosenqvist +358 295 201 215
Senior portföljförvaltare Kai Ylikangas +358 295 201 213
Positionsförvaltning
Placeringsdirektör Sami Lahtinen +358 295 201 225
Portföljförvaltare Hanna Haavanlammi +358 295 201 232
Portföljförvaltare Jukka-Pekka Poutanen +358 295 201 229
Illikvida placeringar
Placeringsdirektör Maarit Säynevirta +358 295 201 227
Senior portföljförvaltare Johannes Edgren +358 295 201 240
Portföljförvaltare Tuomas Hämäläinen +358 295 201 228
Portföljförvaltare Antti Kiiski +258  295 201 233
Portföljförvaltare Sara Tanner  +358 295 201 241

Obs! Keva ansvarar för förfrågningar och rådgivning om statliga och kommunala pensioner (Kevas pensionsrådgivning, tfn 020 614 2837, https://www.keva.fi/sv/).


Alla samtal till och från arbetstelefonnumren för VER:s placeringspersonal spelas in.


En avgift på 1,00 €/sida tas av begärda dokument som papperskopia eller utskrift.