Cookies


För uppföljning av webbplatsens besökare används Google Analytics och webbplatsen utvecklas utifrån den information som fås från uppföljningen. Uppgifterna om IP-adress som lagras i Google Analytics anonymiseras, vilket innebär att en enskild användare inte kan identifieras i rapporterna om uppföljning av besökare.

Delningar som görs via de länkar för delning i sociala medier som integrerats på webbplatsen (Facebook, Twitter, LinkedIn) lagras inte i de databaser som upprätthålls av Statens Pensionsfond i Finland (VER). Tjänsteleverantörer inom sociala medier kan själva registrera uppgifter i enlighet med sina egna dataskyddsprinciper. Om en länk leder bort från VER:s webbplats, ansvarar VER inte för hurdana uppgifter den externa webbplatsen samlar.