Höstens sjögång

29-09-2020 kl. 11.17 Timo Löyttyniemi

Den här höstens mest intressanta ord torde vara våg. De flesta kunde förutspå att en andra våg av coronaviruset kommer. Nu är den här och precis som väntat håller den på att accelerera. Det är dock sannolikt en överraskning att det finns många olika vågor på olika håll i världen. Coronavirusets spridning, restriktionerna med anknytning till stävjandet av viruset och stödåtgärderna från den offentliga sektorns sida styr utvecklingen inom ekonomin och på börsarna tills ett vaccin är allmänt tillgängligt

 

Den globala sjögången

Den andra vågen av coronaviruset sprider sig i Europa. Frankrike har fler coronafall än på våren och situationen är likadan även i Spanien. I USA försvagas den första vågen. I Kina har ingen andra våg synts till. På andra ställen i Asien förstärks den första vågen. I Latinamerika pågår fortfarande en kraftig första våg.

Utöver detta genomgår varje land egna faser av avmattning, acceleration eller spridning. På detta sätt uppstår en global sjögång där vågorna korsar varandra. Det är svårt att förutspå hur vågorna kommer att bete sig. Den globala statistiken om en nästan jämn ökning av antalet coronavirusfall innefattar många olika vågor som avviker från varandra.

 

Restriktionernas effektivitet har en nyckelroll

Höstens stora fråga är effektiviteten hos de riktade eller delvis också hårda restriktionerna. Går det att få spridningen av coronaviruset under kontroll, så att man kan säkerställa hälsovårdssystemets bärkraft och undvika att den sköra ekonomiska utvecklingen får nya stora törnar? Centralbankernas möjliga stödåtgärder har redan en begränsad effekt och är ganska tråkiga. De köper mer värdepapper och ger allt långsiktigare löften. Staterna är skuldsatta och ingen vill bli tvungen att vidta ytterligare åtgärder.

 

Slutspurten

Hösten och den kommande vintern kulminerar i en kapplöpning. Coronaviruset sprids, men har det redan försvagats? Snart har man också information om vaccinernas effekt och tidtabellen för inledandet av vaccinationer. Slutspurten har börjat.

Hinner vaccinet bli klart i tid? De nuvarande antagandena om vaccinationsskydd har tidigarelagts. Prognosernas variationsintervall är dock fortfarande brett. Enligt experternas uppskattningar skulle det redan i början av nästa år vara möjligt att vaccinera vissa grupper. Flera olika vaccin som ges i stor utsträckning skulle redan under senare delen av nästa år vara sannolika. I september 2020 är det dock fortfarande osäkert vilken effekt vaccinet har.

Informationen om coronavirusets spridning, restriktionerna för att begränsa viruset och staternas stödåtgärder färgar hösten och vintern. Låt oss hoppas att coronaviruset har försvagats. Låt oss hoppas att slutspurten mot ett vaccin lyckas. Låt oss förbereda oss på att spridningen av coronaviruset bryter ned den sköra ekonomin. Låt oss agera för att den ekonomiska efterfrågan upprätthålls tills vi befinner oss på lugnt vatten på andra sidan av coronasjögången.

 

Skribent är VER:s verkställande direktör Timo Löyttyniemi.

TLö blogi 2020.jpg