Års- och delårsrapporter - nyheter

Första Föregående
1
2
Publicerad
Statens Pensionsfonds halvårsrapport 1.1.-30.6.2016

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar 1.1–30.6.2016 var 0,9 procent. Avkastningen under andra kvartalet var 1,8 procent.

25-08-2016
Statens Pensionsfonds delårsrapport 1.1–31.3.2016

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar 1.1–31.3.2016 var -0,8 procent. Den genomsnittliga årsavkastningen på VER:s placeringar är 5,5 procent för de fem senaste åren och 4,1 ...

28-04-2016
VER:s årsöversikt 2015

Avkastningen på Statens Pensionsfonds placeringar för 2015 var 4,9 procent. I och med att inflationen var något negativ blev den reala avkastningen 5,1 procent, vilket överstiger den allmänt förväntad...

29-02-2016
Statens Pensionsfonds delårsrapport 1.1. – 30.9.2015

  Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar 1.1. – 30.9.2015 var 1,1 procent. VER:s genomsnittliga årsavkastning är 4,4 procent räknat på tio år och 5,3 proce...

20-10-2015
Första Föregående
1
2