Års- och delårsrapporter - nyheter

Första Föregående
1
2
Publicerad
Avkastningen på VERs placeringar 1.1–31.3.2019 var 6,6 %; den genomsnittliga årsavkastningen under tio år var 7,4 %

Värdet på VER:s placeringstillgångar den 31 mars 2019 var 19,5 miljarder euro. Avkastningen på placeringarna var 6,6 procent till verkligt värde under årets första kvartal. Medelvärdet av den nominel...

07-05-2019
Årsrapport 2018

Avkastningen på Statens Pensionsfonds placeringar var -3,4 procent till verkligt värde år 2018. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 4,4 procent för de fem senaste åren och 6,4 procent för de...

27-02-2019
VER:s avkastning 1.1–30.9.2018 var 2,0 %; årsavkastningen under fem år var 6,0 %

Värdet på VER:s placeringstillgångar den 30 juni 2018 var 19,7 miljarder euro. Avkastningen på placeringarna var till verkligt värde 2,0 procent under årets två första kvartal och 1,5 procent under d...

29-10-2018
VER:s avkastning 1.1–30.6.2018 var 0,5 %; årsavkastningen under fem år var 6,4 %

Värdet på VER:s placeringstillgångar den 30 juni 2018 var 19,4 miljarder euro. Avkastningen på placeringarna var 0,5 procent till verkligt värde under årets första hälft. Medelvärdet av den nominella...

20-08-2018
VER:s avkastning 1.1–31.3.2018 var -1,0 %; årsavkastningen under fem år var 5,6 %

Värdet på VER:s placeringstillgångar den 31 mars 2018 var 19,3 miljarder euro. Avkastningen på placeringarna var -1,0 procent till verkligt värde under årets första kvartal. Medelvärdet av den nomine...

27-04-2018
Statens Pensionsfonds årsöversikt 2017

Avkastningen på Statens Pensionsfonds placeringar var 6,6 procent till verkligt värde år 2017. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 6,4 procent för de fem senaste åren och 5,0 procent för de ...

27-02-2018
VER:s avkastning 1.1–30.9.2017 var 5,2 %; årsavkastningen under fem år var 6,6 %

Avkastningen på placeringarna var 5,2 procent till verkligt värde under årets tre första kvartal. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren var 6,6 procent, och motsvarande s...

25-10-2017
VER:s avkastning 1.1-30.6.2017 var 3,7 %; årsavkastningen under fem år var 7,2 %

Avkastningen på placeringarna var 3,7 procent till verkligt värde under årets första hälft. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren var 7,2 procent, och motsvarande siffra ...

22-08-2017
Positiv start på året 2017 för Statens Pensionsfond i Finland

Avkastningen på placeringarna var 3,0 procent till verkligt värde under årets första kvartal. Under de fem senaste åren (1.4.2012–31.3.2017) har VER:s placeringsportfölj avkastat i genomsnitt 6,9 proc...

27-04-2017
Statens Pensionsfonds årsöversikt 2016

Avkastningen på Statens Pensionsfonds placeringar var 6,7 procent till verkligt värde år 2016. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 7,4 procent för de fem senaste åren och 4,5 procent för de ...

28-02-2017
Statens Pensionsfonds delårsrapport 1.1–30.9.2016

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar 1.1–30.9.2016 var 4,4 procent. Avkastningen för årets tredje kvartal var 3,5 procent.

27-10-2016
Statens Pensionsfonds halvårsrapport 1.1.-30.6.2016

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar 1.1–30.6.2016 var 0,9 procent. Avkastningen under andra kvartalet var 1,8 procent.

25-08-2016
Statens Pensionsfonds delårsrapport 1.1–31.3.2016

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar 1.1–31.3.2016 var -0,8 procent. Den genomsnittliga årsavkastningen på VER:s placeringar är 5,5 procent för de fem senaste åren och 4,1 ...

28-04-2016
VER:s årsöversikt 2015

Avkastningen på Statens Pensionsfonds placeringar för 2015 var 4,9 procent. I och med att inflationen var något negativ blev den reala avkastningen 5,1 procent, vilket överstiger den allmänt förväntad...

29-02-2016
Statens Pensionsfonds delårsrapport 1.1. – 30.9.2015

  Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar 1.1. – 30.9.2015 var 1,1 procent. VER:s genomsnittliga årsavkastning är 4,4 procent räknat på tio år och 5,3 proce...

20-10-2015
Första Föregående
1
2