Kina kolneutralt 2060

11-11-2020 kl. 8.22 Timo Löyttyniemi

Höstens viktigaste nyhet är Kinas deklaration om att vara kolneutralt senast år 2020. Kinas tillkännagivande var kanske ingen överraskning, men dess innebörd kommer under de närmaste åren att återspeglas på världspolitiken, de internationella placeringsströmmarna och förhoppningsvis också på återhämtningen av klimatet. Kina kan med goda skäl förutspås bli en vinnare under de kommande decennierna.

På väg mot kolneutralitet

Land efter land har gjort deklarationer med anknytning till kolneutralitet. Deklarationerna är baserade på Parisavtalet från år 2015. Enligt Parisavtalet har varje land förbundit sig till kolneutralitet, men respektive land får fastställa tidtabellen för när detta mål ska uppnås. För Europa är den tidpunkten senast år 2050 och för Finlands del år 2035.

Kampen om kolneutralitet kommer att få allt större uppmärksamhet under de kommande åren. Det är fantastiskt att man över huvud taget har lyckats ingå ett avtal om kolneutralitet på global nivå. Detta beslut har varit ett av de viktigaste gemensamma besluten i mänsklighetens historia.

USA förlorade fyra år

Miljöpolitiken i USA har upplevt ett bakslag under president Trumps tid. Donald Trump meddelade att USA drar sig ur flera internationella avtal i rad. Även Parisavtalet fick sig en törn. Presidentens ledarskap i klimatfrågor stod i konflikt med riktningen för de globala trenderna. Trenden är att frångå fossila bränslen och övergå till förnybara naturresurser. Presidentvalet i november är också ett val om vilken klimatpolitik USA kommer att bedriva under de närmaste åren.

Kinaskeptiker

Skeptikerna har ofta konstaterat att Kina förorenar orimligt mycket. Västerländska företag har flyttat sin verksamhet till Kina. Många har ansett att företag i Kina får oskäliga fördelar av de mindre strikta miljöföreskrifterna och kraven. Kinas nya deklaration om kolneutralitet senast år 2060 omkullkastar alla tidigare tvivel och skapar en tro på att vi står inför en stor förändring. Kinas satsning kommer att vara massiv. Som en del av transformationen kommer det tekniska kunnandet i klimatfrågor sannolikt att flyttas till Kina. Detta stärker Kinas globala ledarskap.

För närvarande produceras 75 procent av Kinas energi med stenkol och olja. Detta borde förändras under de närmaste decennierna så att cirka 90 procent av energin produceras med andra än fossila bränslen. Det är inte att undra på att Wall Street Journal konstaterade att Kinas deklaration om kolneutralitet är ”det största klimatåtagandet något land har gjort”.

Europa är på rätt väg

Det finns ett starkt stöd för kolneutralitet i de europeiska staterna och Europeiska Unionen. Förändringar är emellertid alltid en utmaning, eftersom de kräver rätt ledarskap och ett framgångsrikt genomförande. Det finns inga garantier för att genomförandet lyckas och vägen är full av gropar och motstånd. De europeiska ledarna styr dock kraftfullt världsdelen mot kolneutralitet senast år 2050.

Slutsatser

Kinas deklaration om kolneutralitet lyfter landet till en global ledare. Kina kommer att genomdriva denna vision inom alla verksamhetsområden. Satsningen kommer att genomföras på ett centralstyrt sätt. Kinesiska företag blir oundvikligen ledande inom teknologi i nya branscher. Europa har en chans att lyckas, om världsdelen klarar av att implementera visionen. De europeiska företagen kan genomföra förändringen smidigare än de europeiska staterna. Staten bör dock möjliggöra denna förändring genom beslut samt påskynda förändringen.

Skribent är VER:s verkställande direktör Timo Löyttyniemi.

TLö blogi 2020