VER:s placeringar på företagscertifikatmarknaden

Publicerad 30-10-2020 kl. 14.48


Statens Pensionsfond i Finland (VER) har utökat placeringarna på företagscertifikatmarknaden sedan mars 2020 som en del av statens åtgärder för att främja företagsfinansiering.

Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 254 miljoner euro den 31 augusti 2020 och 204 miljoner euro den 30 september 2020. VER har placerat i knappa 20 företags företagscertifikat. Antalet företagscertifikat som erbjöds har fortsatt att minska betydligt under hösten.


Mer information: Ränteplaceringsdirektör Mikko Räsänen, tfn +358 295 201 212 eller fornamn.efternamn@ver.fi