Statens Pensionsfond i Finland ökar placeringarna på företagscertifikatmarknaden

Publicerad 19-03-2020 kl. 15.29


Statens Pensionsfond i Finland (VER) har inlett tilläggsplaceringarna på företagscertifikatmarknaden. Beroende på marknadssituationen kommer placeringar på företagscertifikat att höjas till högst 1 miljard euro. Placeringarna styrs även i fortsättningen till skuldebrev för företag med låg kreditrisk och sker på marknadsmässiga villkor.

  • VER har inlett tilläggsplaceringarna i finska företagscertifikat. I mitten av mars VER:s placeringar på företagscertifikat had että värde av cirka 150 miljoner euro. Beroende på marknadssituationen kommer placeringar på företagscertifikat att höjas till högst 1 miljard euro. Tilläggsplaceringarna sker gradvis under de kommande månaderna, berättar verkställande direktör Timo Löyttyniemi.

Statens Pensionsfonds placeringar uppgick till sammanlagt 20,6 miljarder euro i slutet av år 2019. Ränteplaceringarna uppgick till 7,7 miljarder euro.

Placeringstiden för företagscertifikaten, som är skuldebrev för företag, är mindre än ett år. Företagscertifikatmarknaden i Finland har varierat från under 4 miljarder euro till under 6 miljarder euro, under det senaste året. Ifall VER:s planerade placeringar genomförs till fullo, motsvarar de cirka 17 - 25 procent av marknadens nuvarande totala värde.

Staten publicerade måndagen den 16.3.2020 åtgärder vars syfte är att trygga företagens möjligheter att få finansiering. Ökningen av VER:s placeringar i företagscertifikat är en del av denna helhet.

 

Statens Pensionsfond i Finland (VER) är en statlig fond grundad år 1990 som står utanför statsbudgeten. Genom fonden bereder sig staten på finansieringen av de framtida pensionerna och jämnar ut pensionsutgifterna. Statens Pensionsfond är en placeringsorganisation. Statens Pensionsfond har i uppgift att sköta den förmögenhet som anförtrotts Pensionsfonden på ett långsiktigt sätt och sörja för att placeringarna är säkra, ger avkastning och kan omvandlas till pengar samt att placeringarna på ett ändamålsenligt sätt är mångsidiga och diversifierade.

www.ver.fi

Ytterligare information:

Verkställande direktören Timo Löyttyniemi, förstnamn.efternamn@ver.fi, Tel. +358 295 201 210.