Pressmeddelanden - nyheter

1
2
3
4
Nästa Sista
Publicerad
Vi söker en analytiker för ett tidsbundet tjänsteförhållande

Din uppgift är att bistå portföljförvaltarna av illikvida placeringar i valet av placeringsobjekt samt delta i förvaltningen av den befintliga portföljen. Dessutom deltar du i utvecklingen av b...

05-11-2020
VER:s placeringar på företagscertifikatmarknaden

Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 254 miljoner euro den 31 augusti 2020 och 204 miljoner euro den 30 september 2020.

30-10-2020
VER:s placeringar på företagscertifikatmarknaden

Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 343 miljoner euro den 30 juni 2020 och 319 miljoner euro den 31 juli 2020. VER har placerat i mer än 20 företags företagscertifikat. Antalet före...

13-08-2020
VER:s placeringar på företagscertifikatmarknaden

Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 402 miljoner euro 31.5.2020. VER har placerat i 27 företags företagscertifikat.

10-06-2020
VER:s placeringar på företagscertifikatmarknaden

Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 280 miljoner euro 31.3.2020 och 311 miljoner euro 8.4.2020. VER har placerat i 25 företags företagscertifikat.

14-04-2020
Statens Pensionsfond i Finland ökar placeringarna på företagscertifikatmarknaden

Statens Pensionsfond i Finland (VER) har inlett tilläggsplaceringarna på företagscertifikatmarknaden. Beroende på marknadssituationen kommer placeringar på företagscertifikat att höjas till högst 1 mi...

19-03-2020
Avkastningen för Statens Pensionsfond i Finland var 13,8 % år 2019; medelavkastningen under 10 år 6,2 %

Avkastningen på Statens Pensionsfonds placeringar till marknadsvärde var 13,8 procent år 2019 (-3,4 procent år 2018). Den reala avkastningen var 12,8 procent (-4,5 procent).

28-02-2020
VER får ny verkställande direktör

Timo Löyttyniemi tillträder som verkställande direktör för VER i början av mars. Löyttyniemi återvänder till VER efter att hans fem år långa tidsbundna uppdrag som vice ordförande för EU:s gemensamma ...

28-02-2020
Statens Pensionsfonds avkastning -3,4 % år 2018; medelavkastningen under 10 år 6,4 %

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringar till marknadsvärde var -3,4 procent år 2018 (6,6 procent år 2017). Den reala avkastningen var -4,5 procent (6,0 procent).

27-02-2019
VERs telefonnummer ändras 4.12.2018

VERs telefonnummer ändrar den 4 december 2018. Början av telefonnnumren ändras till +358 295 201 2(XX). De personliga undernumnren (de två sista numrena) kvarstår oförändrade. Det nya numret till växe...

27-11-2018
Ett bra placeringsår för Statens Pensionsfond

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringar för 2016 var 6,7 procent (4,9 procent år 2015). Den reala avkastningen var 5,6 procent (5,1 procent).

28-02-2017
Statens Pensionsfonds placeringar gav en avkastning på 4,4 procent

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar 1.1–30.9.2016 var 4,4 procent. Avkastningen för årets tredje kvartal var 3,5 procent.

27-10-2016
Statens Pensionsfonds placeringar avkastade 0,9 procent under årets första hälft

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar 1.1–30.6.2016 var 0,9 procent. Avkastningen under andra kvartalet var 1,8 procent.

25-08-2016
Statens Pensionsfonds placeringar avkastade -0,8 procent

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar för det första kvartalet var -0,8 procent. Den genomsnittliga årsavkastningen på VER:s placeringar är 5,5 procent för de fem senaste å...

25-08-2016
Statens Pensionsfonds placeringar gav en avkastning på 4,9 procent

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringar var 4,9 procent år 2015.

27-01-2016
Statens Pensionsfonds placeringar avkastade 1,1 procent

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar 1.1–30.9.2015 var 1,1 procent.

20-10-2015
Statens Pensionsfonds placeringar avkastade 5,5 procent

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar 1.1–30.6.2015 var 5,5 procent. Marknadsvärdet på fondens placeringar var i slutet av juni 18,2 miljarder euro (17,6 miljarder euro 31.1...

24-08-2015
Mikko Räsänen har utnämnts till ränteplaceringsdirektör för VER

Statens Pensionsfonds (VER) styrelse har utnämnt EM, Vice President Mikko Räsänen till ränteplaceringsdirektör för VER fr.o.m. 5.8.2015. Räsänen övergår till VER från OP Gruppen. Närmare informa...

16-06-2015
Utnämning

JM Loviisa Härö har utnämnts till jurist vid VER och DI, EM Juho Tiri till kvantitativ portfölj förvaltare vid VER fr.o.m. 1.6.2015.

01-06-2015
Ny verkställande direktör för VER

Ny verkställande direktör för VER Statens Pensionsfonds (VER) styrelse har utsett JD Timo Viherkenttä som verkställande direktör för VER fr.o.m. 1.6.2015. Närmare information: VER:s st...

30-04-2015
1
2
3
4
Nästa Sista