VER:s placeringar på företagscertifikatmarknaden

Publicerad 14-04-2020 kl. 15.23


Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 280 miljoner euro 31.3.2020 och 311 miljoner euro 8.4.2020. VER har placerat i 25 företags företagscertifikat.

Statens Pensionsfond i Finland utökade placeringarna på företagscertifikatmarknaden i mars som en del av statens åtgärder för att främja företagsfinansiering. VER köper företagscertifikat i enlighet med FM:s föreskrift, inom ramarna för sina befogenheter, via sina förmedlarbanker och med tidsmässig spridning. Statens Pensionsfond kan öka det nominella värdet på sina placeringar med högst en miljard euro i företagscertifikat emitterade av finländska företag. På dessa placeringar tillämpas bland annat följande villkor:

  • företagscertifikatens avkastning ska bestämmas i enlighet med normal praxis på marknaden,
  • en placering kan uppgå till högst 50 miljoner euro per företag,
  • löptiden för ett företagscertifikat får vara högst 12 månader,
  • emittenten av företagscertifikatet ska ha en kreditvärdighetsklassificering som är minst BBB eller motsvarande kortfristig kreditvärdighetsklassificering eller ha en motsvarande låg kreditrisk enligt Statens Pensionsfonds egen bedömning.

Vid avsaknad av en internationell kreditklassificering använder VER som grund för sin egen bedömning av kreditrisken i första hand Bloombergs Default Risk-klassificering, inom ramarna för vilken placeringar i företag på investment grade-nivå kan göras.

Mer information: Ränteplaceringsdirektör Mikko Räsänen, tfn. +358 295 201 212 eller fornamn.efternamn@ver.fi