Statens Pensionsfonds placeringar gav en avkastning på 4,9 procent

Publicerad 27-01-2016 kl. 14.00

 

Förhandsuppgifter om placeringsverksamhetens resultat 2015

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringar var 4,9 procent år 2015 (7,8 % 2014). I och med att inflationen var något negativ blev den reala avkastningen 5,1 procent (7,2 % 2014).

Medelvärdet av VER:s nominella avkastning under de fem senaste åren är 5,5 procent och medelvärdet av den reala avkastningen 4,0 procent. Beräknat på tio år är dessa medelvärden 4,5 respektive 2,7 procent.

Marknadsvärdet av fondens placeringar uppgick i slutet av år 2015 till 17,9 miljarder euro (17,6 miljarder euro 2014). VER:s placeringar bestod till 49,0 procent av ränteplaceringar, till 43,1 procent av aktieplaceringar och till 7,5 procent av övriga placeringar.

Kapitalfondsplaceringarna gav den bästa avkastningen av alla tillgångsklasser i VER:s placeringsportfölj, 18,6 procent. Av de stora tillgångsklasserna avkastade de noterade aktierna 10,3 procent och de likvida ränteplaceringarna 0,2 procent.

  • VER uppvisade en positiv avkastning inom alla tillgångsklasser år 2015 trots de stora fluktuationerna på marknaden. I synnerhet aktierna samt kapital-, infrastruktur-, fastighets- och private credit-fonderna gav en god avkastning. En real avkastning som överstiger fem procent stärker finansieringen av statens pensionssystem, konstaterar verkställande direktör Timo Viherkenttä.

År 2015 gjorde VER i enlighet med en undantagslag som var i kraft ett år en extra överföring på 500 miljoner euro till statsbudgeten, vilket minskade ökningen av VER:s placeringstillgångar.

Resultatmeddelandet för 2015 publiceras 29.2.2016.

Närmare information:

VER:s verkställande direktör Timo Viherkenttä tfn (09) 2515 7010

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 17,9 miljarder euro i slutet av 2015.

Alla siffror som anges i detta meddelande är preliminära och oreviderade.