Statens Pensionsfonds placeringar avkastade -0,8 procent

Publicerad 25-08-2016 kl. 11.41

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar för det första kvartalet var -0,8 procent. Den genomsnittliga årsavkastningen på VER:s placeringar är 5,5 procent för de fem senaste åren och 4,1 procent för de tio senaste åren.     

Marknadsvärdet av fondens placeringar uppgick i slutet av mars till 17,6 miljarder euro (17,9 miljarder euro 31.12.2015). VER:s placeringar bestod till 47,9 procent av ränteplaceringar, till 42,8 procent av aktieplaceringar och till 8,0 procent av övriga placeringar.

  • Tre orosmoln orsakade spekulationer och därmed svängningar på marknaden under årets första kvartal: tillväxten, Kina och centralbankerna. Årets första veckor var rekorddystra framför allt på aktiemarknaden. Även om marknaden sedan återhämtade sig snabbt förblev aktieplaceringarnas avkastning under nollstrecket, konstaterar verkställande direktör Timo Viherkenttä.

  • Ett glädjeämne var ränteplaceringarna, som gav en avkastning på cirka två procent trots de mycket låga räntenivåerna. Aktiemarknaden började återhämta sig i februari, och utvecklingen har fortsatt i början av det andra kvartalet, säger Viherkenttä.

VER:s intäkter av pensionsavgifterna för det första kvartalet uppskattas uppgå till 356 miljoner euro. Före utgången av mars överfördes sammanlagt 446 miljoner euro från fonden till statsbudgeten. Enligt lagen om statens pensionsfond ska ett belopp som utgör 40 procent av statens årliga pensionsutgift varje år överföras från fonden till statsbudgeten. I slutet av 2015 uppgick statens pensionsansvar till 95,7 miljarder euro och fonderingsgraden till 19 procent.

Närmare information:

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta verkställande direktör Timo Viherkenttä tfn: (09) 2515 7010.

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 17,4 miljarder euro i slutet av september 2015.


Alla siffror som anges i detta meddelande är preliminära och oreviderade.