Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahasto perustettiin vuonna 1990 tasaamaan valtion eläkemenoja. VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Pitkäaikaisena sijoittajana VERin toiminnassa korostuvat korkea ammattitaito ja eettinen toimintatapa. VER toimii osana rahastoivaa eläkejärjestelmää.

4,8 %

VERin sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.10.201530.9.2020)

5,1 %

VERin sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.10.201030.9.2020)

5,2 %

VERin sijoitusten keskimääräinen vuosituotto 1.1.2001–30.9.2020

Lue lisää
Logo 30 vuotta

VER 30 vuotta

Valtion eläkerahaston (VER) perustamisesta on kulunut 30 vuotta. VERin tehtävänä on varautua valtion eläkemenoihin sekä tasata niistä aiheutuvia kustannuksia. VERin hallinnoimat varat ovat noin 20 miljardia euroa.

Historia 

1990

VER aloittaa toiminnan Valtiokonttorin yhteydessä.

1991-1992

Valtion työnantajien ja työntekijäiden eläkemaksut säädetään VERiin.

2000-2003

Nykymuotoinen sijoitustoiminta käynnistyy ja rahastolle luodaan oma organisaatio.

2013

Siirto VERistä valtiolle ylittää eläkemaksutulon.

2020

VER on tuottanut lisäarvoa valtiolle yli 6 miljardia euroa.

Lue lisää

VER 30 vuotta


VER toimijana


VERin sijoitustoiminta


VER ja vastuullisuus

Uutiset

3.11.2020 15.05
Valtion Eläkerahaston yhdessä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon ja Eläkevakuutusyhtiö Veritaksen kanssa omistama Exilion Tuuli Ky on hankkinut St1:ltä 11 toiminnassa olevaa tuulivoimapuistoa.
30.10.2020 14.47
VERin yritystodistuksiin sijoitettu määrä oli 254 miljoonaa euroa 31.8.2020 ja 204 miljoonaa euroa 30.9.2020.
VERin sijoitusomaisuuden arvo 30.9.2020 oli 19,8 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta oli -2,5 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.10.2015–30.9.2020) keskimääräinen nimellistuotto oli 4,8 ja viimeisten kymmenen vuoden 5,1 prosenttia vuodessa.

19,8

VERin sijoitussalkun arvo oli 19,8 miljardia euroa 30.9.2020.

Meillä VERissä