Valtion Eläkerahasto

Valtion Eläkerahaston tehtävä on valtion eläkemenoihin varautuminen sekä eläkemenojen tasaaminen. VER vastaa valtion eläkevarojen sijoittamisesta ja auttaa valtiota varautumaan tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen. Pitkäaikaisena sijoittajana VERin toiminnassa korostuvat korkea ammattitaito ja vastuullinen toimintatapa. VER toimii osana rahastoivaa eläkejärjestelmää.

5,7 %

VERin sijoitusten viiden vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.1.201931.03.2024)

5,5 %

VERin sijoitusten kymmenen vuoden keskimääräinen vuosituotto (1.1.201431.03.2024)

5,5 %

VERin sijoitusten keskimääräinen vuosituotto 1.1.2001–31.03.2024

Lue lisää

Ajankohtaista

VERin tilinpäätöstiedote vuodelta 2023 on julkaistu 16.2.2024.

VERin sijoitusomaisuuden arvo 31.3.2024 oli 23,3 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta oli 3,0 prosenttia. Viimeisten viiden vuoden (1.4.2019–31.3.2024) keskimääräinen nimellistuotto oli 5,7 ja viimeisten kymmenen vuoden 5,5 prosenttia vuodessa. Nykymuotoisen toiminnan ajalta, vuoden 2001 alusta, keskimääräinen tuotto on ollut 5,5 prosenttia.

23,3

VERin sijoitussalkun arvo oli 23,3 miljardia euroa 31.03.2024.

VERin blogi

8.7.2024 9.35

Meillä VERissä

Laki valtion eläkerahastosta

Tarkennettu VER-laki astui voimaan 8.4.2022.

Lue lisää