Ilmoittajansuojelulain mukainen menettely VERillä

Ilmoittajansuojelulain (1171/2022) mukaisen VERin toimintaa koskevan ilmoituksen tekeminen tapahtuu oikeuskanslerinviraston ylläpitämään keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan tai soveltuvin osin toimivaltaisen viranomaisen ilmoituskanavaan. Ilmoituksen voi ilmoittajansuojelulain mukaisesti tehdä henkilö, joka työssään tai sen yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa ilmoittajansuojelulaissa mainituilla lainsäädännön aloilla ja ilmoittajansuojelun edellytykset täyttyvät. Oikeuskanslerinviraston keskitetty ulkoinen ilmoituskanava ja ohjeet ilmoittamiseen löytyvät täältä.