Valtion eläkerahaston vuoden 2023 tuotto 7,7 % ja 10 vuoden keskituotto 5,4 %

Julkaistu 16.2.2024 klo 11.47


Lehdistötiedote 16.2.2024
 

Valtion eläkerahaston (VER) sijoitusten markkina-arvoinen tuotto vuonna 2023 oli 7,7 pro­sent­tia (-6,8 prosenttia vuonna 2022). Reaalituotoksi muodostui 4,0 prosenttia (-14,6 prosenttia vuonna 2022).  

VER tavoittelee ensisijaisesti valtion eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta riittäviä tuottoja pitkällä aikavälillä. Kymmenen viime vuoden nimellistuottojen keskiarvo on 5,4 ja reaalituottojen 3,3 prosenttia. Viiden vuoden nimellistuottojen keskiarvo on vastaavasti 6,4 ja reaalituottojen 2,9 pro­sent­tia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden päättyessä 22,8 miljardia euroa (21,6 miljardia vuonna 2022). Sijoituksista oli korkosijoituksia 40,3 prosenttia, osakesijoituksia 53,3 pro­senttia ja muita sijoituksia 8,0 prosenttia. Loppuosa riskikorjatusta allokaatiosta oli johdannaisten vaikutusta.

Molemmat VERin suuret omaisuusluokat, likvidit korkosijoitukset ja noteeratut osakkeet, tuottivat positiivisen tuoton vuonna 2023. Likvidien korkosijoitusten tuotto oli 6,9 ja noteerattujen osakesijoitusten 11,3 prosenttia. Muista omaisuusluokista parhaiten tuottivat private credit -rahastot 8,5 prosentilla ja muut korkosijoitukset 7,9 prosentilla.

  • Sijoitusmarkkinat toipuivat hyvin edellisen vuoden notkahduksesta. Viimeisellä neljänneksellä odotukset rahapolitiikan kevenemisestä siivittivät hyviin sijoitustuottoihin. VERin pitkän aikavälin tuotto on pysynyt hyvällä tasolla, toteaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.
  • Osakemarkkinoiden hyvän nousun takana oli yritysten myönteinen tuloskehitys, vaikka talouskasvun hiipumisesta on ollut merkkejä. Globaalissa ympäristössä Yhdysvaltain teknologiayhtiöiden kehitys poikkeaa muista yrityksistä. Geopolitiikan ja talouskehityksen epävarmuudet sävyttävät markkinoiden tämän hetken hyvää tunnelmaa, Löyttyniemi toteaa.
  • VERin nettosiirto valtiolle tulee VER lain muutoksen sekä kasvavien eläkemenojen vaikutuksesta kasvamaan lähivuosina. Nettosiirto valtiolle oli nyt 2 prosenttia varojen määrästä, mutta sen arvioidaan kasvavan 4-5 prosentin tasolle tulevien vuosien aikana. Nämä tekijät rajoittavat rahaston kasvua tulevina vuosina sekä luovat uusia haasteita sijoitustoiminnalle, sanoo Löyttyniemi.

Valtion eläkerahaston eläkemaksutulot vuonna 2023 olivat noin 1,7 miljardia euroa ja VER siirsi valtion talousarvioon noin 2,1 miljardia euroa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuonna 2024 valtion talousarvioon 41 prosenttia valtion vuotuisesta eläkemenosta vastaava määrä. Siirron määrä nousee jatkossa vuosittain eläkemenojen kasvaessa.

Valtion eläkejärjestelmän eläkevastuu vuoden 2023 lopussa oli 101,0 miljardia euroa. Rahastointiaste oli 22,7 prosenttia. Valtiovarainministeriö vahvistaa tilinpäätöksen huhtikuussa 2024.

Valtion eläkerahaston vuosikatsaus on luettavissa osoitteessa www.ver.fi.

Lisätietoja: VERin toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi, etunimi.sukunimi@ver.fi, puh. 0295 201 210.

Valtion eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 22,8 miljardia euroa vuoden 2023 lopussa.