Valtion eläkerahaston vuoden 2022 tuotto -6,8 % ja 10 vuoden keskituotto 5,3 %

Julkaistu 28.2.2023 klo 10.09


Lehdistötiedote 28.2.2023

Valtion eläkerahaston (VER) sijoitusten markkina-arvoinen tuotto vuonna 2022 oli -6,8 pro­sent­tia (14,6 prosenttia vuonna 2021). Reaalituotoksi muodostui -14,6 prosenttia (10,8 prosenttia vuonna 2021).  

VER tavoittelee ensisijaisesti valtion eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta riittäviä tuottoja pitkällä aikavälillä. Kymmenen viime vuoden nimellistuottojen keskiarvo on 5,3 ja reaalituottojen 3,4 prosenttia. Viiden vuoden nimellistuottojen keskiarvo on vastaavasti 4,1 ja reaalituottojen 1,1 pro­sent­tia.

Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden päättyessä 21,6 miljardia euroa (23,6 miljardia vuonna 2021). Sijoituksista oli korkosijoituksia 40,7 prosenttia, osakesijoituksia 47,6 pro­senttia ja muita sijoituksia 12,9 prosenttia. Loppuosa riskikorjatusta allokaatiosta oli johdannaisten vaikutusta.

Molemmat VERin suuret omaisuusluokat, likvidit korkosijoitukset ja noteeratut osakkeet, tuottivat negatiivisen tuoton vuonna 2022. Likvidien korkosijoitusten tuotto oli -8,2 ja noteerattujen osakesijoitusten -12,4 prosenttia. Muista omaisuusluokista parhaiten tuottivat infrastruktuurirahastot 15,6 prosentilla ja pääomarahastot 12,5 prosentilla.

  • Sijoitusmarkkinat olivat haasteelliset vuonna 2022. Geopolitiikka, energiamarkkinoiden epävakaus ja inflaation nousu ovat luoneet monia uusia epävarmuustekijöitä sijoitusmarkkinoille, toteaa toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.
  • Noussut  korkotaso johti siihen, että riskittömien valtionlainojen tuotto oli negatiivinen samaan aikaan negatiivisten osakesijoitusten tuottojen kanssa. Yleensä näiden omaisuuslajien tuotot ovat tuoneet suojaa toisiaan vasten. Tästä huolimatta VERin pitkän aikavälin tuotto on pysynyt hyvällä tasolla, Löyttyniemi toteaa.
  • VER-lakia tarkistettiin vuonna 2022 sen jälkeen kun VER saavutti sille asetetun 25 prosentin rahastointiastetavoitteen vuoden 2021 lopussa. VERin nettosiirto valtiolle tulee lain muutoksen sekä kasvavien eläkemenojen vaikutuksesta kasvamaan lähivuosina. Nämä tekijät rajoittavat rahaston kasvua tulevina vuosina sekä luovat uusia haasteita sijoitustoiminnalle, sanoo Löyttyniemi.

Valtion eläkerahaston eläkemaksutulot vuonna 2022 olivat noin 1,6 miljardia euroa ja VER siirsi valtion talousarvioon noin 2,0 miljardia euroa. Valtion eläkerahastosta siirretään vuonna 2023 valtion talousarvioon 40 prosenttia valtion vuotuisesta eläkemenosta vastaava määrä. Siirron määrä nousee jatkossa vuosittain eläkemenojen kasvaessa.

Valtion eläkejärjestelmän eläkevastuu vuoden 2022 lopussa oli 97,0 miljardia euroa. Rahastointiaste oli 22,4 prosenttia. Valtiovarainministeriö vahvistaa tilinpäätöksen huhtikuussa 2023.

Valtion eläkerahaston vuosikatsaus on luettavissa täällä .

Lisätietoja: VERin toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi, etunimi.sukunimi@ver.fi, puh. 0295 201 210.

Valtion eläkerahasto (VER) on vuonna 1990 perustettu valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. VER on sijoitusorganisaatio ja vastaa valtion eläkevarojen ammattimaisesta sijoittamisesta. VERin sijoitussalkun markkina-arvo oli 21,6 miljardia euroa vuoden 2022 lopussa.