Varautumisen vaikeus

1.11.2017 klo 15.12 Sami Lahtinen

Elämme tilanteessa, jossa useimpien arvopapereiden hinnat ovat kehittyneet jo pitkään suotuisasti. Esimerkiksi Yhdysvaltain osakemarkkinoilta (S&P 500) on ollut saatavissa 15 prosentin annualisoitu tuotto viimeisten yhdeksän vuoden aikana. Samanaikaisesti myös jvk-sijoitukset, erityisesti luottoriskilliset, ovat tuoneet etenkin riskitasoonsa nähden mukavan tuoton. Ollaan nähty jo pitkään merkittävä inflaatio arvopapereiden hinnoissa. Selittävänä tekijänä tälle on keskuspankkien löysä rahapolitiikka. Matalat korot ja määrällinen elvytys ovat taanneet tukevan selkänojan pitkälle rallille, jolle viimeisiä nuotteja ei ainakaan Euroopan keskuspankki lokakuun kokouksessaan asettanut.

Mutta jokainen ralli tulee jossain vaiheessa päätökseensä. Se, tullaanko maaliin kontrolloidusti jarruttaen vai aiheuttaako liian kova vauhti tai hallintalaitteiden toimimattomuus ulosajon loppupään erikoiskokeilla, jää nähtäväksi. Voidaan kuitenkin joka tapauksessa odottaa, että jo pitkään nousseissa arvopapereiden hinnoissa tullaan näkemään korjaus alaspäin. Korjauksen suuruuteen oleellisesti vaikuttaa, kuinka ehjänä järjestelmä säilyy tuona aikana. Toivottavaa olisi, ettei jouduttaisi uudelleen todistamaan subprime-kriisin kaltaista markkinahäiriötilannetta. Keskuspankkien toiminta on lisännyt luottamusta siihen, ettei näin tapahtuisi. Toisaalta tällä kertaa on mahdollista, että tullaan näkemään enemmän ajanjaksoja, jolloin samanaikaisesti sekä osakkeiden että jvk-sijoitusten hinnoissa nähdään liikettä alaspäin. Tällöin perinteisen hajautushyödyn vaikutus heikkenee. Kuinka sitten olisi mahdollista parantaa salkun hajautusta vastaamaan paremmin myös nykyiseen haastavaan ympäristöön?

Yksi tapa on reaaliomaisuuden lisääminen salkussa. Siinä usein vain tulevat vastaan rajoitteet allokaatioiden kokoihin ja sijoitusten rahaksi muutettavuuteen. Hajautusta voi lisätä myös suojaamalla esimerkiksi osakeriskialtistumaa johdannaisilla. Tämä on tehokasta, mutta kallista ja siksi pidemmän aikavälin strategiana kyseenalainen. Suoran johdannaissuojauksen lisäksi voi myös pyrkiä löytämään johdannaisrakenteita, mahdollisesti useammasta omaisuuslajista koostuvia, jotka tarjoaisivat matalan korrelaation perinteisiä osake- ja korkosijoituksia vastaan. Tällaisen rakenteen ei tarvitse maksaa, vaan se voi jopa tuottaa. Ongelmana vain on epävarmuus siitä, että hyvien aikojen korreloimattomuus toteutuisi myös pasuunan soidessa. Hajautus on sijoittajan ainoa ilmainen lounas – toivottavasti löytyy vielä jotain lautaselta.  

 

Kirjoittaja on VERin positionhallinnan sijoitusjohtaja.

1_MG_9847.jpg

Tagit:

Viimeisimmät merkinnät

Tagit

absoluuttiset päästöt ajoittaminen aktiivinen sijoittaminen alirahastointi alphabet amazon bkt Brexit bruttokansantuote budjettipolitiikka budjettivaje contrarian covid-talous debt ceiling digitaalinen raha digitalisaatio Donald J. Trump Dow Jones EKP elinajanodote elinikien nousu elinikä elvyttäminen elvytys eläke eläkeikä eläkejärjestelmä eläkejärjestelmät eläkelupaus eläkeläisköyhyys eläkemaksujen korotukset eläkemaksut eläkemaksutulot eläkemenot eläkepolitiikka eläkerahasto eläkerahastointi eläkerahastot eläkesijoittajat eläketulon verotus eläketurva Eläketurvakeskus eläkeuudistus eläkevarallisuus eläkevarat eläkevastuu energian hinnat energian tuonti energian vienti energiasota ennustaminen epälikvidit sijoitukset epävarmuus ESG ETF EU euribor Eurooppalaiset eläkejärjestelmät FAAMG facebook FANG FED finanssikriisi finanssipolitiikka foreign aid fossiiliset polttoaineet geopolitiikka globalisaatio Google hajauttaminen hajautus hallitus hedge-rahastot heijastusvaikutukset hiili-intensiteetti hiilijalanjälki hiilineutraali talous hiilineutraalisuus hiiliriski hiilivero Hillary Clinton hintakuplat hoitokeino huoltosuhde hyvinvointivaltio hyökkäyssota ihme iilitullit ikärakenne ikärakenteet ilmastonmuutos ilmastopolitiikka ilmastopäästöt ilmastositoumus indeksikorotukset indeksipainot indeksisijoittaminen indeksit inflaatio institutionaalinen sijoittaja institutionaaliset sijoittajat instituutionaalinen sijoittaja Italia johdannaismarkkinat kansainvälinen kauppa kansalaisaloite kansaneläke kapitalismi kasvu kasvunäkymät kehittäminen keskittyvät markkinat keskuspankit keskuspankki keskuspankkikorot kestävyys kiertotalous kiihtyminen kiinteistömarkkinat kiinteistösektori kiinteistösijoitukset kokonaisriski korkomarkkinat korkomurros korkopolitiikka korkosijoitukset korkotaso korkotuotot koronakriisi koronavirus kriisi kriisit kryptovaluutat kurssilasku kurssinousu laimeneminen lainanotto lakisääteinen eläkejärjestelmä lakisääteiset eläkkeet lama leviäminen liberalismi lisäarvo lisäeläkkeet maailmantalous maksukorotukset Marine Le Pen markkina-arvot markkinakehitys markkinakorko markkinaliikkeet markkinaportfolio markkinaralli markkinareaktio markkinatalous markkinavoimat matala korkotaso matalat korot megatrendit Mercer momentum NASDAQ negatiiviset korot netflix new economy nousumarkkinat omaisuuslajit omistajapolitiikka onnistuminen osakekurssi osakekurssit osakemarkkinat osakemarkkinoiden romahdus osaketuotot osakkeet osakkeiden korkeat arvostustasot osittainen varhennettu vanhuuseläke ove pandemia passiivinen sijoittaminen pelastuspaketit peruskuva pitkän aikavalin tuotto pitkän aikavälin sijoittaminen pitkän aikavälin tuotto poikkeustoimet poikkeutoimet poliittinen päätöksenteko poliittiset riskit politiikka positiivinen sivuvaikutus protektionismi puolustusteknologia puolustusteollisuus pääomasijoitukset päätöksenteko pörssi raaka-aineet rahapolitiikka rahastointiaste rahoitusmarkkinat rahoitustasapaino rahoitusvakaus rajoitukset rakentaminen reaalituotot reaalituotto riskienhallinta riskin kantaja riskinkantokyky riskiprofiili riskitaso S&P 500 saalistuskaupankäynti salkkurakenne sanktiot seurantajärjestelmä short squeeze siirtymäriski sijoitukset sijoituskäsitykset sijoitusmarkkinat sijoituspääomat sijoitustuotot sijoitusvuosi 2018 sijoitusympäristö sisämarkkinat skenaariot sosiaaliturva sota stagflaatio strategia strateginen allokaatio strateginen autonomia suunnittelu suurvallat syntyvyys sähköpörssit sääntely talouden kehitys talous talousarviosiirto talousjärjestelmä talouskasvu talouskehitys talouskilpailu talouskuri talouspolitiikka tasaeläke tekoäly teollisuus terveydenhuoltojärjestelmä Test-Achats totalitarismi tukitoimet tulevaisuuden eläkkeet tulevaisuus tulonjako tuloskasvu tuotto tuotto-odotus tuottoperusteisuus turvallisuusinvestoinnit twitter työeläke työeläkeindeksi työllisyysluvut työttömyysturva uusi talous uusiutuva energia uusiutuvat luonnonvarat vaihtoehtoiset sijoituskohteet vakuudet valmiussuunnitelma valtio valtioiden velka valtionlainat valtiontalous valtionvelka valtio-omistus valtiovarainministeriö valuutat valuuttakurssit valuuttamarkkinat vanhuuseläke vapaa kauppa varautuminen vastatoimet vastuiden aikajänne vastuullisuus vauvabuumi velkaantuminen velkaantuneisuus velkakatto velkarakenteet velkataakka Venäjä venäjän hyökkäyssota verojärjestelmä veronkevennykset verotus vihreä siirtymä vihreä teknologia virus väestökehitys vähähiilinen talous Yhdysvallat Yhdysvaltain keskuspankki Yhdysvaltojen verouudistus yhtiöverokevennykset yksilöllisyys ympäristöpolitiikka yritystodistusmarkkina