Uusi sijoitusympäristö

16.5.2023 klo 11.13 Timo Löyttyniemi

Korkotaso on nyt normaalilla tasolla ja tämä tekee sijoitusympäristöstä uuden. Jos jotain hyvää hakee inflaatiosta, niin se on korkotason uusi normaali taso. Muutokset ovat suuria. Saksan valtion 10-vuotisen korkotason kipuaminen negatiivisilta epänormaaleilta -0,5 prosentin tasoilta nykyiseen yli 2 prosentin tasolle on iso muutos. Vastaavasti Yhdysvalloissa korkotaso on kivunnut 3,5 prosenttiin yhden vuoden aikana. Tämä ”normaali” uusi korkoympäristö luo myös uuden sijoitusympäristön.
 

Viimevuodet

Takana on poikkeuksellinen nousukausi, ei niinkään taloudessa vaan arvopaperisijoituksissa. Alhainen ja negatiivinen korkotaso loi sijoitusympäristön, jossa kaikkien arvopaperisijoitusten arvot kohosivat ennätystasoille. Kupla sana on liian epämääräinen, mutta englanninkielinen ilmaisu ”inflated prices” lienee osuvin.

Korkosijoitukset tuottivat jo pidemmän aikaa ”windfall” tuottoja korkotason laskiessa ja arvopapereiden arvon noustessa. Samoin kaikki velan käyttö kannatti, sillä siten pystyi kohottamaan tuottoja. Monissa epälikvideissä sijoituskohteissa kuten pääomasijoituksissa, infrastruktuurisijoituksissa sekä kiinteistösijoituksissa sopiva määrä velkaa parantaa tuottoja.  Nyt tilanne on muuttunut, ainakin muutoksen ja murroksen hetkellä eli viime vuoden ja tämän vuoden aikana.
 

Uusi sijoitusympäristö

Uusi normaali sijoitusympäristö perustuu normaaliin korkotasoon. Normaali ei tässä yhteydessä ole mikään täsmällinen ilmaisutapa, mutta se kuvastanee tilannetta, että korkotaso ei ole epänormaalin alhainen eikä se ole kaikkea elinkeinotoimintaa tappavan korkea.

Uuteen sijoitusympäristöön sisältyy institutionaalisen sijoittajan näkökulmasta ainakin seuraavia havaintoja:
 

1. Murroksen heikompi kumulatiivinen tuotto

Korkojen jo tapahtunut nousu rasittaa kumulatiivisia tuottoja jonkin aikaa. Jos korkojen nousu jää kertaluonteiseksi, niin parempi korkotuotto kompensoi muutaman vuoden kuluessa ja tuotot hyötyvät korkeammasta korosta. Murroksen jälkijäljet näkyvät jonkin aikaa, kun tarkastellaan korkosijoitusten muutamien vuosien kumulatiivisia tuottoja.
 

2. Velkarakenteet tuovat yllätyksiä

Sijoitusinstrumentit, joissa velkaa on käytetty, voivat sisältää piileviä riskejä. Parhaimpina esimerkkeinä lienevät eräät aluepankit Yhdysvalloissa, jotka tekivät tappiota korkotason noustessa. Tappiot tulivat yleisen huomion kohteeksi vasta 9 kuukautta tapahtuneen jälkeen. Täten voikin olla, että tällaisia yllätyksiä tulee muistakin sijoitusinstrumenteista ja sijoitusrakenteista epälikvideillä markkinoilla tänä ja ensi vuonna. Kiintoisaa onkin nähdä miten rahastot ovat kyenneet huomioimaan korkojen nousun rahoituksessa ja korkosuojauksissaan.
 

3. Korkosijoitukset tuottavat

Korkosijoitusten juokseva tuotto on sijoittajia kiinnostava. Kun tottumus oli, että korkosijoitukset eivät tuota riittävästi, niin nyt ne tuottavat. Niitä voi täten myös lisätä sijoitussalkkuun.
 

4. Sijoitussalkun suoja

Turvalliset riskittömän korkosijoitukset tarjoavat nyt myös suojan. Jos osakemarkkinat laskevat, niin tyypillisesti korkotaso tulee alas samanaikaisesti. Näin riskittömät korkosijoitukset antavat mahdollisesti suojaa osakesijoituksille ja vähentävät näin salkun kokonaisheilahtelua.
 

5. Alentuneet lupausarvot

Kun korkotaso nousee, laskee hyvin innovaatioiden ja kehityshankkeiden nykyarvo. On mahdollista, että uusi ympäristö tekee ainakin lyhyellä aikavälillä venture capital sijoittamisen ja sitä lähellä olevan sijoitustoiminnan vaikeammaksi. Uusi ympäristö palkitsee lähempiä kassavirtoja ja arvosijoittamista.
 

6. Strategisen allokaation pysyvyys

Uudessa tilanteessa sijoittajat ovat joutuneet testauttamaan ajattelunsa salkkurakenteista. Perinteinen pitkän aikavälin sijoittaja on turvautunut asteittain muuttuvaan strategiseen allokaatioon, joka on taannut parhaan odotettavan tuoton ja riskin suhteen. Uudessa tilanteessa kukin joutuu miettimään luoko noussut korkotaso muutoksia siihen. Jos valtion lainojen paino on ajettu nollaan, niin nyt tarjoutuu mahdollisuus osuuden kasvattamiseen. Jos taas niitä on ollut salkussa jo ennestään, ei muutoksia tarvitse tehdä. Salkku on kestänyt laskun ja se perustuu pitkän aikavälin odotuksiin, joissa markkina-ajoituksen rooli on rajallinen. Näin on tilanne usealla eläkesijoittajalla, sillä salkun rakenteiden muuttamisessa muilla tekijöillä voi olla suurempi merkitys kuin korkotason korkeudella.
 

Johtopäätöksiä

Uusi normaali korkotaso luo uuden sijoitusympäristön. Riippuen sijoittajan edellisten vuosien muutoksista joutuu sijoittaja tekemään enemmän tai vähemmän muutoksia. Murros ja nykytila ovat kuitenkin osoittaneet, että moni instituutiosijoittaja on valinnut salkkurakenteen, jonka skenaarioihin on kuulunut korkotason nousu yhtenä mahdollisuutena, eikä tämän vuoksi muutoksia tarvitse hätiköiden tehdä. Markkina-ajoituksen osuus menestyksestä on pienempi kuin strategiset pitkän aikavälin painotuksen tuoma tuotto-odotus. Usea sijoittaja on lisännyt epälikvidien sijoituskohteiden osuutta, ja niiden menestys mitataan tässä murroksessa. Korkeampi korkotaso tarjonnee kuitenkin kohonneet odotusarvot tulevaisuudelle, kun korkomurroksen rasitus poistuu.
 

Kirjoittaja on Valtion eläkerahaston toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

TLö blogi 2020

tagit:

Viimeisimmät merkinnät

Tagit

absoluuttiset päästöt ajoittaminen aktiivinen sijoittaminen alirahastointi alphabet amazon bkt Brexit bruttokansantuote budjettipolitiikka budjettivaje contrarian covid-talous debt ceiling digitaalinen raha digitalisaatio Donald J. Trump Dow Jones EKP elinajanodote elinikien nousu elinikä elvyttäminen elvytys eläke eläkeikä eläkejärjestelmä eläkejärjestelmät eläkelupaus eläkeläisköyhyys eläkemaksujen korotukset eläkemaksut eläkemaksutulot eläkemenot eläkepolitiikka eläkerahasto eläkerahastointi eläkerahastot eläkesijoittajat eläketulon verotus eläketurva Eläketurvakeskus eläkeuudistus eläkevarallisuus eläkevarat eläkevastuu energian hinnat energian tuonti energian vienti energiasota ennustaminen epälikvidit sijoitukset epävarmuus ESG ETF Eurooppalaiset eläkejärjestelmät FAAMG facebook FANG FED finanssikriisi finanssipolitiikka foreign aid fossiiliset polttoaineet geopolitiikka globalisaatio Google hajauttaminen hajautus hallitus hedge-rahastot heijastusvaikutukset hiili-intensiteetti hiilijalanjälki hiilineutraali talous hiilineutraalisuus hiiliriski hiilivero Hillary Clinton hintakuplat hoitokeino huoltosuhde hyvinvointivaltio hyökkäyssota ihme iilitullit ikärakenne ikärakenteet ilmastonmuutos ilmastopolitiikka ilmastopäästöt ilmastositoumus indeksikorotukset indeksipainot indeksisijoittaminen indeksit inflaatio institutionaalinen sijoittaja institutionaaliset sijoittajat instituutionaalinen sijoittaja Italia johdannaismarkkinat kansainvälinen kauppa kansalaisaloite kansaneläke kapitalismi kasvu kasvunäkymät kehittäminen keskittyvät markkinat keskuspankit keskuspankki keskuspankkikorot kestävyys kiertotalous kiihtyminen kiinteistömarkkinat kiinteistösektori kiinteistösijoitukset kokonaisriski korkomarkkinat korkomurros korkosijoitukset korkotaso korkotuotot koronakriisi koronavirus kriisi kriisit kryptovaluutat kurssilasku kurssinousu laimeneminen lainanotto lakisääteinen eläkejärjestelmä lakisääteiset eläkkeet lama leviäminen liberalismi lisäarvo lisäeläkkeet maailmantalous maksukorotukset Marine Le Pen markkina-arvot markkinakehitys markkinakorko markkinaliikkeet markkinaportfolio markkinaralli markkinareaktio markkinatalous markkinavoimat matala korkotaso matalat korot megatrendit Mercer momentum NASDAQ negatiiviset korot netflix new economy nousumarkkinat omaisuuslajit omistajapolitiikka onnistuminen osakekurssi osakekurssit osakemarkkinat osakemarkkinoiden romahdus osaketuotot osakkeet osakkeiden korkeat arvostustasot osittainen varhennettu vanhuuseläke ove pandemia passiivinen sijoittaminen pelastuspaketit peruskuva pitkän aikavalin tuotto pitkän aikavälin sijoittaminen pitkän aikavälin tuotto poikkeustoimet poikkeutoimet poliittinen päätöksenteko poliittiset riskit politiikka positiivinen sivuvaikutus protektionismi päätöksenteko raaka-aineet rahapolitiikka rahastointiaste rahoitusmarkkinat rahoitustasapaino rahoitusvakaus rajoitukset rakentaminen reaalituotot reaalituotto riskienhallinta riskin kantaja riskinkantokyky riskiprofiili riskitaso S&P 500 saalistuskaupankäynti salkkurakenne sanktiot seurantajärjestelmä short squeeze siirtymäriski sijoitukset sijoituskäsitykset sijoitusmarkkinat sijoituspääomat sijoitustuotot sijoitusvuosi 2018 sijoitusympäristö sisämarkkinat skenaariot sosiaaliturva sota stagflaatio strategia strateginen allokaatio strateginen autonomia suunnittelu suurvallat syntyvyys sähköpörssit sääntely talouden kehitys talous talousarviosiirto talousjärjestelmä talouskasvu talouskehitys talouskilpailu talouskuri talouspolitiikka tasaeläke teollisuus terveydenhuoltojärjestelmä Test-Achats totalitarismi tukitoimet tulevaisuuden eläkkeet tulevaisuus tulonjako tuloskasvu tuotto tuotto-odotus tuottoperusteisuus turvallisuusinvestoinnit twitter työeläke työeläkeindeksi työllisyysluvut työttömyysturva uusi talous uusiutuva energia uusiutuvat luonnonvarat vaihtoehtoiset sijoituskohteet vakuudet valmiussuunnitelma valtio valtioiden velka valtionlainat valtiontalous valtionvelka valtio-omistus valtiovarainministeriö valuutat valuuttakurssit valuuttamarkkinat vanhuuseläke vapaa kauppa varautuminen vastatoimet vastuiden aikajänne vastuullisuus vauvabuumi velkaantuminen velkaantuneisuus velkakatto velkarakenteet velkataakka venäjän hyökkäyssota verojärjestelmä veronkevennykset verotus vihreä siirtymä vihreä teknologia virus väestökehitys vähähiilinen talous Yhdysvallat Yhdysvaltain keskuspankki Yhdysvaltojen verouudistus yhtiöverokevennykset yksilöllisyys ympäristöpolitiikka yritystodistusmarkkina