Toivelista vuodelle 2024

14.12.2023 klo 11.04 


Teemat vuodelle 2024 ovat suuresti samat kuin vuodelle 2023. Niitä ovat geopolitiikka ja rahapolitiikka etunenässä sekä talouden heikentyvä kuva. Vuoden 2024 toivelistaa voisi kuvata ainakin geopolitiikan osalta ilmaisulla ”ratkaisujen vuosi”. Geopolitiikan ongelmien ja haasteiden lista on kasvava, ja siksi on syytä toivoa ainakin joitakin ratkaisuja tähän pitenevään listaan.


Rahapolitiikka

Rahapolitiikan kiristämisen jakso on päättynyt. Asiantuntijat eivät odota kiristävän korkopolitiikan jatkuvan, ja ainakin koronnostot ovat jääneet taakse. Vuosi 2024 voisikin tuoda mukanaan merkittävän tai ainakin vähintään helpottavan korkojen laskun Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Sitä auttaisi alenevat inflaatioluvut ja hiukan pehmenevä talouskehitys. Nämä odotukset olivat jo käsillä vuosi sitten kun toivelista rakentui kuluvalle vuodelle, mutta viipeet olivat yllättävän pitkiä.


Geopolitiikka

Geopolitiikassa kehityskulku ei ole miellyttävää eikä rauhoittavaa. Kylmän sodan piirteet ovat nähtävissä ja toivokaamme, että sota jää vain kylmäksi. Pelikortit on laitettu pöydälle. Venäjän räyhääjärooli saa hyväksynnän monelta maalta. Iranin ja Pohjois-Korean kannat ymmärtää, sillä ne ovat samassa tilanteessa kuin Venäjä. Kiina pelaa vielä kaksilla korteilla. Toivottavaa olisi, että Kiina ottaa oman paikkansa uutena johtavana talousmahtina eikä mene häiriköiden kelkkaan.

Venäjän aggressio Ukrainaa kohtaan odottaa ratkaisuaan. Merkkejä on ilmassa siitä, että vuosi 2024 voisi tuoda mukanaan neuvottelut ja ratkaisun. Jos ratkaisu syntyy joltain osin, Venäjä tulee pitää aisoissa, sillä historian opetukset ovat ikävän vahvat toisen maailmansodan alkutaipaleelta.


Aatteiden lähentyminen

Aatteet muokkaavat kilpailevia aatteita. Autoritääriset valtiot seuraavat kansalaisiaan ja käyttävät hybridivaikuttamisen keinoja demokratioita vastaan heikentääkseen niitä. Demokraattiset valtiot ovat pakotettuja purkamaan vapauksia, jotka eivät sovellu tähän uuteen maailmaan. Demokraattiset valtiot tulevat kiristämään ”yövartijan” rooliaan. Tältä osin järjestelmät lähenevät toisiaan.


Yhdysvaltain presidentti

Yhdysvalloissa on tärkeät presidentinvaalit marraskuussa 2024. Geopolitiikan ratkaisuja halutaan ehkä toteuttaa siihen mennessä. Siihen on vajaa vuosi aikaa. Tuleva Yhdysvaltain presidentti luo jatkuvuutta yli 200 vuoden järjestelmälle. Luottakaamme siihen, että demokraattisen järjestelmän rakenteet kestävät vaikka niitä on yritetty horjuttaa. Vaaleissa ja sen jälkeen mitataan kuitenkin ”vapaan maailman” johtajuus.


Euroopan paikka

Euroopan tulee vahvistaa paikkaansa maailmassa. Anu Bradford on hienosti kuvannut Euroopan vahvuuksia teoksessa "Brussels effect”. Ilmiön mukaisesti Bryssel viitoittaa tietä omalla sääntelyllä kohti parempaa maailmaa ja toimii esimerkkinä. Tätä tarvitaankin niin ilmastonmuutoksen kuin Yhdysvaltain teknologiajättien sekä myös kiinalaisten yritysten hillinnässä.


Lopuksi

Yllä oleva kuvaus geopolitiikasta oli pitkä. Se kuvastaa tuon teeman vakavuutta ja merkittävyyttä valtioille, ihmisille ja taloudelle. Jos vuosi 2024 tuo mukanaan ratkaisuja, toivottavasti ratkaisut ovat hyviä, oikean suuntaisia ja kestäviä.

Rahapolitiikan askeleet ovat selkeitä ja markkinat ovat niitä tottuneet ennustamaan. Rahapolitiikka voikin olla sijoittajan kannalta vuoden 2024 positiivisin yllätys ja se voisi tuoda mukanaan sijoittajille mieluisan vuoden ellei geopolitiikka sotke kuvioita.

Kirjoittaja on Valtion Eläkerahaston toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

TLö blogi 2020

Viimeisimmät merkinnät

26.1.2024 klo 11.38
14.12.2023 klo 11.04
24.11.2023 klo 11.18

Tagit

absoluuttiset päästöt ajoittaminen aktiivinen sijoittaminen alirahastointi alphabet amazon bkt Brexit bruttokansantuote budjettipolitiikka budjettivaje contrarian covid-talous debt ceiling digitaalinen raha digitalisaatio Donald J. Trump Dow Jones EKP elinajanodote elinikien nousu elinikä elvyttäminen elvytys eläke eläkeikä eläkejärjestelmä eläkejärjestelmät eläkelupaus eläkeläisköyhyys eläkemaksujen korotukset eläkemaksut eläkemaksutulot eläkemenot eläkepolitiikka eläkerahasto eläkerahastointi eläkerahastot eläkesijoittajat eläketulon verotus eläketurva Eläketurvakeskus eläkeuudistus eläkevarallisuus eläkevarat eläkevastuu energian hinnat energian tuonti energian vienti energiasota ennustaminen epälikvidit sijoitukset epävarmuus ESG ETF Eurooppalaiset eläkejärjestelmät FAAMG facebook FANG FED finanssikriisi finanssipolitiikka foreign aid fossiiliset polttoaineet geopolitiikka globalisaatio Google hajauttaminen hajautus hallitus hedge-rahastot heijastusvaikutukset hiili-intensiteetti hiilijalanjälki hiilineutraali talous hiilineutraalisuus hiiliriski hiilivero Hillary Clinton hintakuplat hoitokeino huoltosuhde hyvinvointivaltio hyökkäyssota ihme iilitullit ikärakenne ikärakenteet ilmastonmuutos ilmastopolitiikka ilmastopäästöt ilmastositoumus indeksikorotukset indeksipainot indeksisijoittaminen indeksit inflaatio institutionaalinen sijoittaja institutionaaliset sijoittajat instituutionaalinen sijoittaja Italia johdannaismarkkinat kansainvälinen kauppa kansalaisaloite kansaneläke kapitalismi kasvu kasvunäkymät kehittäminen keskittyvät markkinat keskuspankit keskuspankki keskuspankkikorot kestävyys kiertotalous kiihtyminen kiinteistömarkkinat kiinteistösektori kiinteistösijoitukset kokonaisriski korkomarkkinat korkomurros korkopolitiikka korkosijoitukset korkotaso korkotuotot koronakriisi koronavirus kriisi kriisit kryptovaluutat kurssilasku kurssinousu laimeneminen lainanotto lakisääteinen eläkejärjestelmä lakisääteiset eläkkeet lama leviäminen liberalismi lisäarvo lisäeläkkeet maailmantalous maksukorotukset Marine Le Pen markkina-arvot markkinakehitys markkinakorko markkinaliikkeet markkinaportfolio markkinaralli markkinareaktio markkinatalous markkinavoimat matala korkotaso matalat korot megatrendit Mercer momentum NASDAQ negatiiviset korot netflix new economy nousumarkkinat omaisuuslajit omistajapolitiikka onnistuminen osakekurssi osakekurssit osakemarkkinat osakemarkkinoiden romahdus osaketuotot osakkeet osakkeiden korkeat arvostustasot osittainen varhennettu vanhuuseläke ove pandemia passiivinen sijoittaminen pelastuspaketit peruskuva pitkän aikavalin tuotto pitkän aikavälin sijoittaminen pitkän aikavälin tuotto poikkeustoimet poikkeutoimet poliittinen päätöksenteko poliittiset riskit politiikka positiivinen sivuvaikutus protektionismi päätöksenteko raaka-aineet rahapolitiikka rahastointiaste rahoitusmarkkinat rahoitustasapaino rahoitusvakaus rajoitukset rakentaminen reaalituotot reaalituotto riskienhallinta riskin kantaja riskinkantokyky riskiprofiili riskitaso S&P 500 saalistuskaupankäynti salkkurakenne sanktiot seurantajärjestelmä short squeeze siirtymäriski sijoitukset sijoituskäsitykset sijoitusmarkkinat sijoituspääomat sijoitustuotot sijoitusvuosi 2018 sijoitusympäristö sisämarkkinat skenaariot sosiaaliturva sota stagflaatio strategia strateginen allokaatio strateginen autonomia suunnittelu suurvallat syntyvyys sähköpörssit sääntely talouden kehitys talous talousarviosiirto talousjärjestelmä talouskasvu talouskehitys talouskilpailu talouskuri talouspolitiikka tasaeläke tekoäly teollisuus terveydenhuoltojärjestelmä Test-Achats totalitarismi tukitoimet tulevaisuuden eläkkeet tulevaisuus tulonjako tuloskasvu tuotto tuotto-odotus tuottoperusteisuus turvallisuusinvestoinnit twitter työeläke työeläkeindeksi työllisyysluvut työttömyysturva uusi talous uusiutuva energia uusiutuvat luonnonvarat vaihtoehtoiset sijoituskohteet vakuudet valmiussuunnitelma valtio valtioiden velka valtionlainat valtiontalous valtionvelka valtio-omistus valtiovarainministeriö valuutat valuuttakurssit valuuttamarkkinat vanhuuseläke vapaa kauppa varautuminen vastatoimet vastuiden aikajänne vastuullisuus vauvabuumi velkaantuminen velkaantuneisuus velkakatto velkarakenteet velkataakka venäjän hyökkäyssota verojärjestelmä veronkevennykset verotus vihreä siirtymä vihreä teknologia virus väestökehitys vähähiilinen talous Yhdysvallat Yhdysvaltain keskuspankki Yhdysvaltojen verouudistus yhtiöverokevennykset yksilöllisyys ympäristöpolitiikka yritystodistusmarkkina