Syksyn ristiaallokko

29.9.2020 klo 11.17 Timo Löyttyniemi

Tämän syksyn kiinnostavin sana lienee aalto. Useimmat osasivat odottaa, että koronaviruksen toinen aalto tulee. Nyt se on täällä ja kaikkien odotusten mukaisesti kiihtymässä. Yllättävää lienee, että aaltoja on eri puolilla maailmaa kuitenkin monia. Koronan levinneisyys, sen hillitsemiseen liittyvät rajoitukset sekä julkisen puolen tukitoimet ohjaavat talouden ja pörssien syksyn kehitystä siihen asti, kunnes rokote on laajasti saatavilla.

 

Maailman ristiaallokko

Euroopassa leviää toinen koronaviruksen aalto. Ranskassa koronatapauksia on enemmän kuin keväällä, ja samoin on tilanne myös Espanjassa. Yhdysvalloissa ensimmäinen aalto heikkenee. Kiinassa toista aaltoa ei ole näkynyt. Muualla Aasiassa ensimmäinen aalto voimistuu. Latinalaisessa Amerikassa vahva ensimmäinen aalto jatkuu vielä.

Tämän lisäksi kukin maa on omissa laimenemisen, kiihtymisen tai leviämisen vaiheissaan. Näin muodostuu maailmanlaajuinen ristiaallokko. Ennustaminen aallokon käyttäytymisestä onkin vaikeaa. Maailman laajuinen tilasto koronavirustapausten määrän lähes tasaisesta kasvusta pitää sisällään monta toisistaan poikkeavaa aaltoa.

 

Rajoitustoimien tehokkuus avainasemassa

Syksyn avainkysymys on kohdennettujen tai osin rajujenkin rajoitustoimien tehokkuus. Saadaanko koronaviruksen leviäminen kuriin, jotta pidetään huolta terveydenhoitojärjestelmän kantavuudesta ja jotta hauras talouskehitys ei saisi uusia suuria kolhuja. Keskuspankkien mahdolliset tukitoimet ovat jo teholtaan rajallisia ja hiukan tylsiä. Ne ostavat lisää arvopapereita ja antavat yhä pidempiä lupauksia. Valtiot ovat veloissaan ja lisätoimiin ei kukaan haluaisi joutua.

 

Loppukiri

Syksy ja tuleva talvi kulminoituu juoksukilpaan. Koronavirus leviää, mutta onko se jo heikentynyt? Tiedot rokotteiden tehosta ja käyttöönoton aikataulusta on jo kohta käsillä. Loppukiri on alkanut.

Ehtiikö rokote ajoissa? Tämän hetken veikkaukset rokotesuojasta ovat aikaistuneet. Ennusteiden vaihteluväli on kuitenkin vielä laaja. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan rokote joillekin annettuna olisi jo alkuvuodesta mahdollista. Usea eri rokote laajasti annettuna olisi ensi vuoden jälkipuoliskolla jo todennäköistä. Rokotteen täysi teho on kuitenkin vielä syyskuussa 2020 epävarmaa.

Tiedot koronaviruksen leviämisestä, hillitsemisen rajoitustoimet sekä valtioiden tukitoimet sävyttävät syksyä ja talvea. Toivokaamme, että koronavirus olisi heikentynyt. Toivokaamme, että rokotteen saapumisen loppukiri onnistuu. Valmistautukaamme siihen, että koronaviruksen leviäminen murentaa haurasta taloutta. Toimikaamme sen puolesta, että talouden kysyntä pysyy yllä siihen asti, että ollaan turvallisilla vesillä koronan ristiaallokon toisella puolella.

 

Kirjoittaja on VERin toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

TLö blogi 2020.jpg

Viimeisimmät merkinnät

Tagit

#elvyttäminen #hajauttaminen #keskittyvät markkinat #osakemarkkinat #rahapolitiikka #vaihtoehtoiset sijoituskohteet #elvyttäminen #inflaatio #ikärakenteet #kasvu #korkotaso #rahapolitiikka #talouskuri #velkataakka #eläkejärjestelmät #huoltosuhde #hyvinvointivaltio #ikärakenne #kestävyys #talouspolitiikka #työllisyysluvut #valtiontalous #väestökehitys #hedge-rahastot #hintakuplat #rahoitusvakaus #saalistuskaupankäynti #short squeeze #sijoitusmarkkinat #hiilineutraalisuus #hiilitullit #hiilivero #ilmastonmuutos #ilmastopäästöt #kiertotalous #lainanotto #korkotaso #markkinavoimat #rahapolitiikka #valtioiden velka #velkaantuminen #velkataakka #verotus ajoittaminen alphabet amazon bkt Brexit bruttokansantuote budjettipolitiikka budjettivaje contrarian debt ceiling Donald J. Trump Dow Jones EKP elinajanodote elinikien nousu elinikä eläke eläkeikä eläkejärjestelmä eläkelupaus eläkeläisköyhyys eläkemaksujen korotukset eläkemaksut eläkemaksutulot eläkemenot eläkepolitiikka eläkerahasto eläkerahastointi eläkerahastot eläkesijoittajat eläketulon verotus eläketurva Eläketurvakeskus eläkeuudistus eläkevarallisuus eläkevarat eläkevastuu ennustaminen epävarmuus ETF Eurooppalaiset eläkejärjestelmät FAAMG facebook FANG FED finanssikriisi finanssipolitiikka foreign aid fossiiliset polttoaineet globalisaatio Google hajautus hiilineutraalisuus Hillary Clinton hoitokeino ihme ilmastopolitiikka ilmastositoumus indeksikorotukset indeksisijoittaminen institutionaalinen sijoittaja institutionaaliset sijoittajat instituutionaalinen sijoittaja Italia kansalaisaloite kansaneläke kasvunäkymät kehittäminen keskuspankit keskuspankki keskuspankkikorot kiihtyminen kokonaisriski korkomarkkinat korkosijoitukset korkotaso korkotuotot koronakriisi koronavirus kriisi kriisit kurssilasku kurssinousu laimeneminen lakisääteinen eläkejärjestelmä lakisääteiset eläkkeet lama leviäminen lisäarvo lisäeläkkeet maailmantalous maksukorotukset Marine Le Pen markkina-arvot markkinakehitys markkinaliikkeet markkinaralli markkinareaktio markkinavoimat matala korkotaso matalat korot Mercer momentum NASDAQ negatiiviset korot netflix new economy nousumarkkinat onnistuminen osakekurssi osakekurssit osakemarkkinat osakemarkkinoiden romahdus osaketuotot osakkeiden korkeat arvostustasot osittainen varhennettu vanhuuseläke ove pandemia passiivinen sijoittaminen pelastuspaketit peruskuva pitkän aikavalin tuotto pitkän aikavälin sijoittaminen pitkän aikavälin tuotto poikkeustoimet poikkeutoimet poliittiset riskit politiikka positiivinen sivuvaikutus päätöksenteko rahastointiaste rahoitusmarkkinat rahoitustasapaino rajoitukset reaalituotot reaalituotto riskienhallinta riskin kantaja riskinkantokyky riskitaso S&P 500 seurantajärjestelmä sijoituspääomat sijoitustuotot sijoitusvuosi 2018 skenaariot sosiaaliturva strategia suunnittelu syntyvyys sääntely talouden kehitys talous talousarviosiirto talouskehitys tasaeläke terveydenhuoltojärjestelmä Test-Achats tukitoimet tulevaisuuden eläkkeet tulevaisuus tulonjako tuotto tuotto-odotus tuottoperusteisuus twitter työeläke työeläkeindeksi työttömyysturva uusi talous uusiutuvat luonnonvarat valmiussuunnitelma valtio valtioiden velka valtionlainat valtionvelka valtiovarainministeriö valuuttamarkkinat vanhuuseläke varautuminen vastatoimet vastuiden aikajänne vastuullisuus vauvabuumi velkaantuminen velkaantuneisuus velkakatto verojärjestelmä veronkevennykset verotus virus Yhdysvallat Yhdysvaltojen verouudistus yhtiöverokevennykset yksilöllisyys ympäristöpolitiikka yritystodistusmarkkina