Syksyn ristiaallokko

29.9.2020 klo 11.17 Timo Löyttyniemi

Tämän syksyn kiinnostavin sana lienee aalto. Useimmat osasivat odottaa, että koronaviruksen toinen aalto tulee. Nyt se on täällä ja kaikkien odotusten mukaisesti kiihtymässä. Yllättävää lienee, että aaltoja on eri puolilla maailmaa kuitenkin monia. Koronan levinneisyys, sen hillitsemiseen liittyvät rajoitukset sekä julkisen puolen tukitoimet ohjaavat talouden ja pörssien syksyn kehitystä siihen asti, kunnes rokote on laajasti saatavilla.

 

Maailman ristiaallokko

Euroopassa leviää toinen koronaviruksen aalto. Ranskassa koronatapauksia on enemmän kuin keväällä, ja samoin on tilanne myös Espanjassa. Yhdysvalloissa ensimmäinen aalto heikkenee. Kiinassa toista aaltoa ei ole näkynyt. Muualla Aasiassa ensimmäinen aalto voimistuu. Latinalaisessa Amerikassa vahva ensimmäinen aalto jatkuu vielä.

Tämän lisäksi kukin maa on omissa laimenemisen, kiihtymisen tai leviämisen vaiheissaan. Näin muodostuu maailmanlaajuinen ristiaallokko. Ennustaminen aallokon käyttäytymisestä onkin vaikeaa. Maailman laajuinen tilasto koronavirustapausten määrän lähes tasaisesta kasvusta pitää sisällään monta toisistaan poikkeavaa aaltoa.

 

Rajoitustoimien tehokkuus avainasemassa

Syksyn avainkysymys on kohdennettujen tai osin rajujenkin rajoitustoimien tehokkuus. Saadaanko koronaviruksen leviäminen kuriin, jotta pidetään huolta terveydenhoitojärjestelmän kantavuudesta ja jotta hauras talouskehitys ei saisi uusia suuria kolhuja. Keskuspankkien mahdolliset tukitoimet ovat jo teholtaan rajallisia ja hiukan tylsiä. Ne ostavat lisää arvopapereita ja antavat yhä pidempiä lupauksia. Valtiot ovat veloissaan ja lisätoimiin ei kukaan haluaisi joutua.

 

Loppukiri

Syksy ja tuleva talvi kulminoituu juoksukilpaan. Koronavirus leviää, mutta onko se jo heikentynyt? Tiedot rokotteiden tehosta ja käyttöönoton aikataulusta on jo kohta käsillä. Loppukiri on alkanut.

Ehtiikö rokote ajoissa? Tämän hetken veikkaukset rokotesuojasta ovat aikaistuneet. Ennusteiden vaihteluväli on kuitenkin vielä laaja. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan rokote joillekin annettuna olisi jo alkuvuodesta mahdollista. Usea eri rokote laajasti annettuna olisi ensi vuoden jälkipuoliskolla jo todennäköistä. Rokotteen täysi teho on kuitenkin vielä syyskuussa 2020 epävarmaa.

Tiedot koronaviruksen leviämisestä, hillitsemisen rajoitustoimet sekä valtioiden tukitoimet sävyttävät syksyä ja talvea. Toivokaamme, että koronavirus olisi heikentynyt. Toivokaamme, että rokotteen saapumisen loppukiri onnistuu. Valmistautukaamme siihen, että koronaviruksen leviäminen murentaa haurasta taloutta. Toimikaamme sen puolesta, että talouden kysyntä pysyy yllä siihen asti, että ollaan turvallisilla vesillä koronan ristiaallokon toisella puolella.

 

Kirjoittaja on VERin toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

TLö blogi 2020.jpg

Viimeisimmät merkinnät

26.1.2024 klo 11.38
14.12.2023 klo 11.04
24.11.2023 klo 11.18

Tagit

absoluuttiset päästöt ajoittaminen aktiivinen sijoittaminen alirahastointi alphabet amazon bkt Brexit bruttokansantuote budjettipolitiikka budjettivaje contrarian covid-talous debt ceiling digitaalinen raha digitalisaatio Donald J. Trump Dow Jones EKP elinajanodote elinikien nousu elinikä elvyttäminen elvytys eläke eläkeikä eläkejärjestelmä eläkejärjestelmät eläkelupaus eläkeläisköyhyys eläkemaksujen korotukset eläkemaksut eläkemaksutulot eläkemenot eläkepolitiikka eläkerahasto eläkerahastointi eläkerahastot eläkesijoittajat eläketulon verotus eläketurva Eläketurvakeskus eläkeuudistus eläkevarallisuus eläkevarat eläkevastuu energian hinnat energian tuonti energian vienti energiasota ennustaminen epälikvidit sijoitukset epävarmuus ESG ETF Eurooppalaiset eläkejärjestelmät FAAMG facebook FANG FED finanssikriisi finanssipolitiikka foreign aid fossiiliset polttoaineet geopolitiikka globalisaatio Google hajauttaminen hajautus hallitus hedge-rahastot heijastusvaikutukset hiili-intensiteetti hiilijalanjälki hiilineutraali talous hiilineutraalisuus hiiliriski hiilivero Hillary Clinton hintakuplat hoitokeino huoltosuhde hyvinvointivaltio hyökkäyssota ihme iilitullit ikärakenne ikärakenteet ilmastonmuutos ilmastopolitiikka ilmastopäästöt ilmastositoumus indeksikorotukset indeksipainot indeksisijoittaminen indeksit inflaatio institutionaalinen sijoittaja institutionaaliset sijoittajat instituutionaalinen sijoittaja Italia johdannaismarkkinat kansainvälinen kauppa kansalaisaloite kansaneläke kapitalismi kasvu kasvunäkymät kehittäminen keskittyvät markkinat keskuspankit keskuspankki keskuspankkikorot kestävyys kiertotalous kiihtyminen kiinteistömarkkinat kiinteistösektori kiinteistösijoitukset kokonaisriski korkomarkkinat korkomurros korkopolitiikka korkosijoitukset korkotaso korkotuotot koronakriisi koronavirus kriisi kriisit kryptovaluutat kurssilasku kurssinousu laimeneminen lainanotto lakisääteinen eläkejärjestelmä lakisääteiset eläkkeet lama leviäminen liberalismi lisäarvo lisäeläkkeet maailmantalous maksukorotukset Marine Le Pen markkina-arvot markkinakehitys markkinakorko markkinaliikkeet markkinaportfolio markkinaralli markkinareaktio markkinatalous markkinavoimat matala korkotaso matalat korot megatrendit Mercer momentum NASDAQ negatiiviset korot netflix new economy nousumarkkinat omaisuuslajit omistajapolitiikka onnistuminen osakekurssi osakekurssit osakemarkkinat osakemarkkinoiden romahdus osaketuotot osakkeet osakkeiden korkeat arvostustasot osittainen varhennettu vanhuuseläke ove pandemia passiivinen sijoittaminen pelastuspaketit peruskuva pitkän aikavalin tuotto pitkän aikavälin sijoittaminen pitkän aikavälin tuotto poikkeustoimet poikkeutoimet poliittinen päätöksenteko poliittiset riskit politiikka positiivinen sivuvaikutus protektionismi päätöksenteko raaka-aineet rahapolitiikka rahastointiaste rahoitusmarkkinat rahoitustasapaino rahoitusvakaus rajoitukset rakentaminen reaalituotot reaalituotto riskienhallinta riskin kantaja riskinkantokyky riskiprofiili riskitaso S&P 500 saalistuskaupankäynti salkkurakenne sanktiot seurantajärjestelmä short squeeze siirtymäriski sijoitukset sijoituskäsitykset sijoitusmarkkinat sijoituspääomat sijoitustuotot sijoitusvuosi 2018 sijoitusympäristö sisämarkkinat skenaariot sosiaaliturva sota stagflaatio strategia strateginen allokaatio strateginen autonomia suunnittelu suurvallat syntyvyys sähköpörssit sääntely talouden kehitys talous talousarviosiirto talousjärjestelmä talouskasvu talouskehitys talouskilpailu talouskuri talouspolitiikka tasaeläke tekoäly teollisuus terveydenhuoltojärjestelmä Test-Achats totalitarismi tukitoimet tulevaisuuden eläkkeet tulevaisuus tulonjako tuloskasvu tuotto tuotto-odotus tuottoperusteisuus turvallisuusinvestoinnit twitter työeläke työeläkeindeksi työllisyysluvut työttömyysturva uusi talous uusiutuva energia uusiutuvat luonnonvarat vaihtoehtoiset sijoituskohteet vakuudet valmiussuunnitelma valtio valtioiden velka valtionlainat valtiontalous valtionvelka valtio-omistus valtiovarainministeriö valuutat valuuttakurssit valuuttamarkkinat vanhuuseläke vapaa kauppa varautuminen vastatoimet vastuiden aikajänne vastuullisuus vauvabuumi velkaantuminen velkaantuneisuus velkakatto velkarakenteet velkataakka venäjän hyökkäyssota verojärjestelmä veronkevennykset verotus vihreä siirtymä vihreä teknologia virus väestökehitys vähähiilinen talous Yhdysvallat Yhdysvaltain keskuspankki Yhdysvaltojen verouudistus yhtiöverokevennykset yksilöllisyys ympäristöpolitiikka yritystodistusmarkkina