Peli nimeltä Gamestop

4.2.2021 klo 13.56 Timo Löyttyniemi

Harvoin näin mielenkiintoista tapahtuu. Piensijoittajien nettikirjoittelun voimalla käynnistyi kurssinousu, jossa merkittävä hedge-rahasto joutui ongelmiin ja menetti -50% varoistaan. Tällä tapahtumalla tulee olemaan useita seurannaisvaikutuksia. Tärkeintä on kuitenkin huomata, että markkinat oppivat ja sopeutuvat erittäin nopeasti.

Saalistuskaupankäynnissä (”predatory trading”) sijoituskohteeksi valitaan osake tai muu sijoitusinstrumentti, jonka nykyinen omistaja joutuu esimerkiksi lyhyeksimyynnin ahdinkoon (”short squeeze”). Koska Gamestopin osaketta oli arvioiden mukaan myyty lyhyeksi 130% osakekannasta, eli enemmän kuin osakkeita on, joutuivat lyhyeksi myyneet tahot osakkeen noustessa ostamaan osaketta takaisin vauhdilla. Tämä nopeutti kurssinousua entisestään.

Gamestop on kupla

Tärkeintä on ensin huomata, että Gamestopin hinta kivuessaan yli 300 dollariin eli yli 20 kertaiselle tasolleen normaalista, on kupla. Hinta tulee ennemmin tai myöhemmin sekä tavalla tai toisella korjaantumaan. Samanaikaisesti muut saalistuksen kohteena olevat yritykset, mukaan lukien Nokia, eivät nousseet pysyvästi tai merkittävästi, että sillä olisi suurta merkitystä.

Gamestopin kupla oli kuitenkin rationaalinen kupla. Kun näyttää, että kurssi ampaisee ylös, kannattaa ostamalla liittyä mukaan. Vaikeusaste lisääntyy kurssinousun jatkuessa. Jotkut sijoittajat ostavat liian myöhään ja liian kalliilla. He tulevat ennen pitkään kärsimään tappiot.

Markkinat korjaavat

Tärkeä oppi tapahtuneesta on, että asia korjaantuu automaattisesti. Käy nimittäin niin, että kriisi opettaa. Jokainen hedge-rahasto ja muut vastaavat sijoittajat ovat välittömästi pienentäneet vastaavia riskejään. Piensijoittajat, jotka tässä kuplassa tulevat kärsimään, miettivät seuraavaan kuplaralliin lähtemistä. Moni saalistajien saalistaja on jo liikkeellä. Tämä tulee vähentämään saalistajan voittoja.

Huolestuttavia piirteitä

Gamestop-kuplassa on huolestuttavia piirteitä. Huolestuttavinta on rahoitusvakauden horjuttamisen mahdollisuus. Jos lyhyeksi myynnit saa mitoittaa liian tiukalle suhteessa yrityksen kokoon, osakkeen likviditeettiin ja rahaston kokoon sekä moneen muuhun vaikuttavaan seikkaan, voi yleinen rahoitusvakaus olla uhattuna. Käy nimittäin niin, että vaikka markkinat korjaavat, aina joku voi tehdä kaupan. jonka mitoitus oli väärä. Lumipalloefekti voi käynnistyä herkästi. Lisäksi arvopapereiden välittäjät ovat jo joutuneet ahtaalle.

Ilmiö ei ole uusi. Vastaavia rahoitusvakautta uhkaavia tilanteita syntyi sijoitusmarkkinoilla muun muassa LTCM-kriisissä vuonna 1998, finanssikriisin edellä ja erilaisissa pörssiromahduksissa. Nämä ovat olleet isoja tai pieniä sytykkeitä syntyneeseen kriisiin.

Ilmeelliset piirteet

Ilmeellisimmät piirteet tapahtuneessa olivat sijoittajien sekalaiset tavoitteet. Yleensä sijoittaja tavoittelee voittoa. Se ei aina onnistu, eikä kaikilta kaikkina aikoina. Se onnistuu kuitenkin monilta ja monena aikana. Voitontavoittelu on se, joka saa aikaan markkinoiden kohtuullisen hyvä toimivuuden ja kohtuullisen hinnanmuodostuksen.

Yksi ihmeellinen piirre oli jokin viha. Vihapuhe muita sijoittajia kohtaa on luonut asetelman piensijoittajat vastaan suuret, tai David-Goliath -asetelman. Puhutaan myös anarkiasta. Viha on kuitenkin vieras käsite sijoittamisessa.

Puhtaan voiton tavoittelun puute sekä vihan esiintyminen ovat voimia, joille ei ole sijaa markkinoilla. Molemmat voivat johtaa tappioihin. Tappiot syövät pääomaa ja voimaa. Nämä piirteet eivät sovi yksityissijoittajalle lainkaan eikä instituutiosijoittajalle varsinkaan. Gamestop-sijoitus olikin monelle vain peli.

Lopuksi

Gamestop-peli on kupla. Jotkin saavat voittoja ja jotkin tappioita, kuten normaalisti sijoittamisessa. Haavat korjaantuvat markkinoilla erittäin nopeasti ja moni sopeuttaa riskitasojaan. Rahoitusvakauteen liittyvät piirteet joutuvat kuitenkin tarkempaan syyniin. Ilmiö on hyvä varoitus rahoitusjärjestelmän haavoittuvuudesta ja siksi ilmiö tulee selvittää.

Kirjoittaja on VERin toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi.

TLö blogi 2020

Viimeisimmät merkinnät

Tagit

absoluuttiset päästöt ajoittaminen aktiivinen sijoittaminen alirahastointi alphabet amazon bkt Brexit bruttokansantuote budjettipolitiikka budjettivaje contrarian covid-talous debt ceiling digitaalinen raha digitalisaatio Donald J. Trump Dow Jones EKP elinajanodote elinikien nousu elinikä elvyttäminen elvytys eläke eläkeikä eläkejärjestelmä eläkejärjestelmät eläkelupaus eläkeläisköyhyys eläkemaksujen korotukset eläkemaksut eläkemaksutulot eläkemenot eläkepolitiikka eläkerahasto eläkerahastointi eläkerahastot eläkesijoittajat eläketulon verotus eläketurva Eläketurvakeskus eläkeuudistus eläkevarallisuus eläkevarat eläkevastuu energian hinnat energian tuonti energian vienti energiasota ennustaminen epälikvidit sijoitukset epävarmuus ESG ETF EU euribor Eurooppalaiset eläkejärjestelmät FAAMG facebook FANG FED finanssikriisi finanssipolitiikka foreign aid fossiiliset polttoaineet geopolitiikka globalisaatio Google hajauttaminen hajautus hallitus hedge-rahastot heijastusvaikutukset hiili-intensiteetti hiilijalanjälki hiilineutraali talous hiilineutraalisuus hiiliriski hiilivero Hillary Clinton hintakuplat hoitokeino huoltosuhde hyvinvointivaltio hyökkäyssota ihme iilitullit ikärakenne ikärakenteet ilmastonmuutos ilmastopolitiikka ilmastopäästöt ilmastositoumus indeksikorotukset indeksipainot indeksisijoittaminen indeksit inflaatio institutionaalinen sijoittaja institutionaaliset sijoittajat instituutionaalinen sijoittaja Italia johdannaismarkkinat kansainvälinen kauppa kansalaisaloite kansaneläke kapitalismi kasvu kasvunäkymät kehittäminen keskittyvät markkinat keskuspankit keskuspankki keskuspankkikorot kestävyys kiertotalous kiihtyminen kiinteistömarkkinat kiinteistösektori kiinteistösijoitukset kokonaisriski korkomarkkinat korkomurros korkopolitiikka korkosijoitukset korkotaso korkotuotot koronakriisi koronavirus kriisi kriisit kryptovaluutat kurssilasku kurssinousu laimeneminen lainanotto lakisääteinen eläkejärjestelmä lakisääteiset eläkkeet lama leviäminen liberalismi lisäarvo lisäeläkkeet maailmantalous maksukorotukset Marine Le Pen markkina-arvot markkinakehitys markkinakorko markkinaliikkeet markkinaportfolio markkinaralli markkinareaktio markkinatalous markkinavoimat matala korkotaso matalat korot megatrendit Mercer momentum NASDAQ negatiiviset korot netflix new economy nousumarkkinat omaisuuslajit omistajapolitiikka onnistuminen osakekurssi osakekurssit osakemarkkinat osakemarkkinoiden romahdus osaketuotot osakkeet osakkeiden korkeat arvostustasot osittainen varhennettu vanhuuseläke ove pandemia passiivinen sijoittaminen pelastuspaketit peruskuva pitkän aikavalin tuotto pitkän aikavälin sijoittaminen pitkän aikavälin tuotto poikkeustoimet poikkeutoimet poliittinen päätöksenteko poliittiset riskit politiikka positiivinen sivuvaikutus protektionismi puolustusteknologia puolustusteollisuus pääomasijoitukset päätöksenteko pörssi raaka-aineet rahapolitiikka rahastointiaste rahoitusmarkkinat rahoitustasapaino rahoitusvakaus rajoitukset rakentaminen reaalituotot reaalituotto riskienhallinta riskin kantaja riskinkantokyky riskiprofiili riskitaso S&P 500 saalistuskaupankäynti salkkurakenne sanktiot seurantajärjestelmä short squeeze siirtymäriski sijoittamisen riskit sijoitukset sijoituskäsitykset sijoitusmarkkinat sijoituspääomat sijoitustuotot sijoitusvuosi 2018 sijoitusympäristö sisämarkkinat skenaariot sosiaaliturva sota stagflaatio strategia strateginen allokaatio strateginen autonomia suunnittelu suurvallat syntyvyys sähköpörssit sääntely talouden kehitys talous talousarviosiirto talousjärjestelmä talouskasvu talouskehitys talouskilpailu talouskuri talouspolitiikka tasaeläke tekoäly teollisuus terveydenhuoltojärjestelmä Test-Achats totalitarismi tukitoimet tulevaisuuden eläkkeet tulevaisuus tulonjako tuloskasvu tuotto tuotto-odotus tuottoperusteisuus turvallisuusinvestoinnit twitter työeläke työeläkeindeksi työllisyysluvut työttömyysturva uusi talous uusiutuva energia uusiutuvat luonnonvarat vaihtoehtoiset sijoituskohteet vakuudet valmiussuunnitelma valtio valtioiden velka valtionlainat valtiontalous valtionvelka valtio-omistus valtiovarainministeriö valuutat valuuttakurssit valuuttamarkkinat vanhuuseläke vapaa kauppa varautuminen vastatoimet vastuiden aikajänne vastuullisuus vauvabuumi velkaantuminen velkaantuneisuus velkakatto velkarakenteet velkataakka Venäjä venäjän hyökkäyssota verojärjestelmä veronkevennykset verotus vihreä siirtymä vihreä teknologia virus väestökehitys vähähiilinen talous Yhdysvallat Yhdysvaltain keskuspankki Yhdysvaltojen verouudistus yhtiöverokevennykset yksilöllisyys ympäristöpolitiikka yritystodistusmarkkina